ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 19 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 26 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 5 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 22034587
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 18.232.31.206
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

กำลังหาข้อมูลเพื่อมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ ของโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะหาหลักการทำงานในรูปแบบ  เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  แล้วไปเจอข้อมูลหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้ง 23 ข้อ ซึ่งหลักการทรวงงานดังกล่าวเป็นหลักการทรงงานตามแนวทางวิทยาศาสตร์ฯ ลองเข้าไปอ่านกันดูครับว่ามีอะไรบ้าง

๑. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
๒. ระเบิดจากข้างใน
๓. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก
๔. ทำตามลำดับขั้น
๕. ภูมิสังคม
๖. องค์รวม
๗. ไม่ติดตำรา
๘. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
๙. ทำให้ง่าย
๑๐. การมีส่วนร่วม
๑๑. ประโยชน์ส่วนรวม
๑๒. บริการรวมที่จุดเดียว
๑๓. ทรงใช้ธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ
๑๔. ใช้อธรรมปราบอธรรม
๑๕. ปลูกป่าในใจคน
๑๖. ขาดทุนคือกำไร
๑๗. การพึ่งตนเอง
๑๘. พออยู่พอกิน
๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง
๒๐. ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
๒๑. ทำงานอย่างมีความสุข
๒๒. ความเพียร : พระมหาชนก
๒๓. รู้ รัก สามัคคี

หน่วยงาน: 
สส.
เอกสารประกอบ: 
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด