ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 19 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 26 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 5 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 22033209
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 18.232.31.206
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

วันนี้ได้เมีโอกาสเข้าอบรม เรื่อง การวางแผนพัฒนาบุคล Individual development plan: IDP  ใช้เวลาไป 1 วัน ได้อะไรบ้าง

1.  ได้รู้ว่าทิศทางใในการพัฒนาคนในอนาคต ต้องถือว่า คนทุกคนมีศักยภาพ ที่สามารถพัฒนาได้ทั้ง KSA เมื่อคน ๆ นั้นมี Positive thinking

2. กระบวนการพัฒนา ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ ต้องเป็น continous improvement เสมอ ต้องทำต่อเนื่อง

3. การเลือกใช้วิธีใการพัฒนาคนต้องใช้หลากหลายวิธี และเลือกให้เหมาะสมกับจริตขององค์กรและแต่ละคน

4. สร้างระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพ และทำเป็นระยะ

พลัง 3S  -> Say ->Stay ->Strive  ลองคิดกลับไปจาก Strive ->Stay ->Say

P-KSAAC-IN  คืออะไร อาจารย์สอนมา 5 ตัว คือ KSAAC ผมเพิ่มไปอีก 3 ตัว คือ P->Positive thinking, I->Integrate , N->Network

K-> Knowledge, S->Skill , A-> Attitude , A->Ability , C->Competency

ข้อแตกต่างของทั้ง 5 ตัว

K มีอยู่ทั่วไป สามารถหาข้อมูล ศึกษาได้

S ต้องฝึกฝนบ่อยจนเกิดความชำนาญใน K นั้น ๆ

A ต้องมีทัศนคติที่ดีต่องาน คือ ชอบ มีใจรัก

A ความสามารถอื่น ๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิด KS

C เป็นความสามารถอันโดดเด่น

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด