ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 22 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 22 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 42 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 17 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 24 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 38 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21260466
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 44.210.77.106
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

วันนี้ได้เมีโอกาสเข้าอบรม เรื่อง การวางแผนพัฒนาบุคล Individual development plan: IDP  ใช้เวลาไป 1 วัน ได้อะไรบ้าง

1.  ได้รู้ว่าทิศทางใในการพัฒนาคนในอนาคต ต้องถือว่า คนทุกคนมีศักยภาพ ที่สามารถพัฒนาได้ทั้ง KSA เมื่อคน ๆ นั้นมี Positive thinking

2. กระบวนการพัฒนา ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ ต้องเป็น continous improvement เสมอ ต้องทำต่อเนื่อง

3. การเลือกใช้วิธีใการพัฒนาคนต้องใช้หลากหลายวิธี และเลือกให้เหมาะสมกับจริตขององค์กรและแต่ละคน

4. สร้างระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพ และทำเป็นระยะ

พลัง 3S  -> Say ->Stay ->Strive  ลองคิดกลับไปจาก Strive ->Stay ->Say

P-KSAAC-IN  คืออะไร อาจารย์สอนมา 5 ตัว คือ KSAAC ผมเพิ่มไปอีก 3 ตัว คือ P->Positive thinking, I->Integrate , N->Network

K-> Knowledge, S->Skill , A-> Attitude , A->Ability , C->Competency

ข้อแตกต่างของทั้ง 5 ตัว

K มีอยู่ทั่วไป สามารถหาข้อมูล ศึกษาได้

S ต้องฝึกฝนบ่อยจนเกิดความชำนาญใน K นั้น ๆ

A ต้องมีทัศนคติที่ดีต่องาน คือ ชอบ มีใจรัก

A ความสามารถอื่น ๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิด KS

C เป็นความสามารถอันโดดเด่น

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี