ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 9 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21170040
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 3.238.118.80
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก pusit@mhsri.go.th

สวัสดี เพื่อนๆ ชาว สป.วท. ทุกท่าน...

สืบเนื่องจากบทความก่อนหน้านี้ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอแผนงาน/โครงการด้าน ICT กระผมได้เผยแพร่ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอแผนงาน/โครงการ ด้าน ICT เพื่อขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ วท. (CIO Board)" ไว้นั้น

ปัจจุบันนี้ ส่วนวางแผนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำแบบฟอร์มมาตรฐาน สำหรับการจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ ของ วท. ให้บุคลากร ใน สป. และ หน่วยงานในสังกัด วท. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าว บนเว็บไซต์ของ สป.  โดยมีไฟล์เอกสารที่แนบ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  ดังนี้


1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่มีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท
2.
การ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่ มีมูลค่า 2 - 5 ล้านบาท
3.
การจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณอนาวิล อมรเดชากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) โทร. 02-333-3815 Fax. 02-333-3881-2

ท้ายนี้ขอฝากเพื่อนๆ ชาว สป.วท. ทุกท่าน... ด้วยประโยคที่ว่า "ความสุข ไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่าง ความสุข ไม่ได้อยู่กับเราเสมอไป  ความทุกข์ใจ ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลา"

วันนี้ฝากเพื่อนๆ ชาว สป.วท. ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ

 

สวัสดีครับ

ติดตาม บล๊อกของผมได้ที่ : บล็อก NyBoy : pusit@most.go.th นะครับ

 

หน่วยงาน: 
ศท.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี