ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 6 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 6 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 26 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 47 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 8 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 22 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 19735222
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 937
  • Your IP: 44.200.175.255
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก pusit@mhsri.go.th

สวัสดี เพื่อนๆ ชาว สป.วท. ทุกท่าน...

สืบเนื่องจากบทความก่อนหน้านี้ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอแผนงาน/โครงการด้าน ICT กระผมได้เผยแพร่ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอแผนงาน/โครงการ ด้าน ICT เพื่อขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ วท. (CIO Board)" ไว้นั้น

ปัจจุบันนี้ ส่วนวางแผนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำแบบฟอร์มมาตรฐาน สำหรับการจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ ของ วท. ให้บุคลากร ใน สป. และ หน่วยงานในสังกัด วท. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าว บนเว็บไซต์ของ สป.  โดยมีไฟล์เอกสารที่แนบ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  ดังนี้


1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่มีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท
2.
การ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่ มีมูลค่า 2 - 5 ล้านบาท
3.
การจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณอนาวิล อมรเดชากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) โทร. 02-333-3815 Fax. 02-333-3881-2

ท้ายนี้ขอฝากเพื่อนๆ ชาว สป.วท. ทุกท่าน... ด้วยประโยคที่ว่า "ความสุข ไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่าง ความสุข ไม่ได้อยู่กับเราเสมอไป  ความทุกข์ใจ ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลา"

วันนี้ฝากเพื่อนๆ ชาว สป.วท. ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ

 

สวัสดีครับ

ติดตาม บล๊อกของผมได้ที่ : บล็อก NyBoy : pusit@most.go.th นะครับ

 

หน่วยงาน: 
ศท.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี