ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 17 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 24 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21229389
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 3.238.118.80
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก saowanee8@mhsri.go.th

เมื่อวาน...ตามคุณรวีฯ  พาข้าราชการบรรจุใหม่ (สป. วศ. ปส. และเพื่อนบ้าน ก.อุตฯ) รวมเกือบ 80 ชีวิต ไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมถือศีล 8 ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ นอนวัด 1 คืน (ท่านรอง เสาวณี ไปค้างด้วย)   ซึ่งจะเป็นการสวดมนต์และฝึกฝนการพัฒนาจิต/สมาธิ และฟังการบรรยายธรรมในเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการ   ซึ่งการบรรยายธรรมโดยพระมหาสหัส  ฐิตสาโร(ผศ.) ท่านได้นำข้อความที่เป็นของฝากจากพระมหาเถระถึงข้าราชการทุกท่าน ให้พึงสำนึกไว้ดังนี้
     พระธรรมฐิติญาน  
     * เราได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่
     * เรารับเงินเดือนจากภาษีของประชาชน
     * เราเป็นคนของพระมหากษัตริย์
     พระภิกขุปัญญานันทะ
     * ข้าราชการคือบุคคลที่ทำงานให้ประชาชนชื่นใจ

เลยต้องรีบมา Post เพื่อแบ่งปัน...หากผลัดวันประกันพรุ่ง  บุญจะเสียป่าว .....และถามพระท่านว่า "เราเกิดมาทำไม" (ตามประสาคนขี้สงสัย) ....คำตอบที่ได้ คือ ...เราเกิดมาเพื่อทำหน้าที่...  ตาสว่างเลย/

หน่วยงาน: 
สน.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

ความคิดเห็น

คนเราเกิดมาทำไม

คำถามสั้นคำตอบจึงสั้น หรืออาจเคยได้ฟังคำตอบว่า คนเราเกดมาเพื่อใช้กรรมให้หมดจะได้ไม่ต้องเกิด(ไม่จริงเสมอไป) หรือตอบว่าเกิดมาเพื่อทำความดี ก็พอไหว

ขอแสดงความเห็นขยายความตามแนวของแนวทางมหาญาณและเถรวาทดังนี้

1. มหาญาณแปลว่าญาณใหญ่หรือพาหนะที่ใหญ่ (คนละอย่างกับมหานิกายในประเทศไทยนะครับ) มีแนวความคิดว่าจะต้องช่วยเหลือมนุษยชาติทุกคนไปสู่การหลุดพ้น ไม่ต้องเวียนว่านตายเกิดอีก ถึงแม้เราจะเป็นสุดท้ายก็ยินดี นับเป็นความเสียสละอันยิ่งใหญ่เทียบเท่าพระโพธิสัตย์ ตัวอย่าง เช่น พระธิเบต คำตอบว่าเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ หรือตอบแทนคุณประเทศชาติ แผ่นดินเกิด มุ่งประโยชน์แก่คนส่วนรวม ก็น่าจะสงเคราะห๋อยู่ในแนวนี้ได้

2. เถรวาทแปลว่าคำสอนของพระเถระ (แต่มหาญาณจะเรียกเถรวาทว่าหินญาณแปลว่าญาณแคบหรือพาหนะเล็กคือช่วยสัตว์โลกได้น้อย) มีแนวคิดที่จะปฏิบัติให้ตัวเองได้ผลก่อน จึงจะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ ฟังดูเหมือนเห็นแก่ตัว แต่คำอธิบายคือ ถ้าตัวเองยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วจะไปช่วยใครได้ เหมือนเตี้ยอุ้มค่อม เช่น พระที่มุ่งปฏิบัติไม่ใคร่ยุ่งหรือสอนใครอาจพบเห็นเป็นพระธุดงค์ ที่ปลีกวิเวกออกไป ในประเทศไทยมีแนวนี้เยอะ

      ไม่ว่าแนวไหน จะเรียกอย่างไร ก็ล้วนแล้วแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้า หลักธรรมเดียวกัน คือ อริยสัตย์ 4 ทางสายกลาง คือ มรรคมีองค์ 8 โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ ถึงพร้อมด้วย ทาน ศีล ภาวนา ขึ้นกับจริตความชอบและการบำเพ็ญบารมีมาอย่างไร ที่สำคัญไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนคนอื่น สร้างประโยชน์ตน สร้างประโยชน์ส่วนรวม ถือว่าเป้นที่สุดของการดำเนินชีวิต

เทียมบุญ

 

สั้น กระชับ ชัดเจน

5

 เป็นการสรุปที่ชัดเจนสำหรับ 1 ชีวิตที่เราได้เกิดมาเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อพัฒนาชาติ ตามความสามารถ ศักยภาพของตนเอง