ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 20 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 20 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 40 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 9 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 35 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 42 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21094775
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 3.236.65.63
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

 จากการดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้แผนงานบริการให้คำปรึกษาได้กำหนดให้ทุกเครือข่ายเพิ่มเติมข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด ของแต่ละเครือข่ายเข้าระบบส่วนกลางนั้น จากความร่วมมือดังกล่าวทำให้ในขณะนี้มีข้อมูลเทคโนโลยี จำนวน 1000 กว่าเทคโนโลยี  และมียอดเข้าชมแล้วกว่า 1000000 ครั้ง นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของการบูรณาการข้อมูลระหว่างเครือข่าย นอกจากนี้นข้อมูลดังกล่าวยังนำไปสู่การขอรับคำปรึกษา เข้าสู่ระบบ call center ของคลินิกเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ส่วนกลางได้เปิดช่องทางการรับบริการหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล์ แบบตอบรับธุรกิจ จดหมายข่าว เป็นต้น

 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

ความคิดเห็น

ทำไมโลกต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.)

วันนี้มาดูกันว่า ทำไมโลกต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) และจะใช้ วทน. อย่างไรให้ได้ประโยชน์ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการนำ วทน. ไปส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อน่างไร ประเทศไทยจะเดินไปในทิศทางไหน Country Strategy หรือยุทธสาสตร์ของประเทศเป็นอย่างไร แล้วในกระทรวงวิทย์ฯ มีหน่วยงานอะไรบ้าง และแต่ละหน่วยงานจะสามารถขับเคลื่อนยุทธสาสตร์ประเทศ และช่วยเหลือชุมชน สังคมได้อย่างไร พร้อมทั้งตัวอย่างเท๕โนโลยีพร้อมถ่ายทอด โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำไปถ่ายทอดสู่ชุมชน ตัวอย่งการพัฒนาหมู่บ้านภายใต็โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. การพัฒนาและสร้างความตระหนักในด้าน วทน. ผ่านกลไก อสวท.  ข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถเปิดด่านได้ที่ไฟล์ด้านล่าง ซึ่งผมนำมาแชร์แลกเปลี่ยนกัน