ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 19 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 3 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21997289
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 3.93.74.25
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก juntana.ch@mhsri.go.th

 เทคนิคการผลักดันแผนงาน/โครงการสู่แผนพัฒนาพื้นที่ : ก้าวสำคัญของ ศวภ. เพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค  

    คู่มือการจัดการความรู้ เรื่อง "เทคนิคการผลักดันแผนงาน/โครงการ สู่แผนพัฒนาพื้นที่" จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.) (เดิม) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่พื้นที่ต่างๆ ในภูมิภาค โดย ศวภ. ทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานเชื่อมโยงการนำองค์ความรู้ภายใต้ภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไปสนับสนุนและผลักดันให้เกิดแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของพื้นที่ ให้สามารถเชื่อมโยงพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ สร้างงาน และยกระดับชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วภูมิภาคของประเทศ 

    สาระสำคัญในคู่มือฯ ประกอบด้วย

    ที่มาและความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค) 

     แนวทางการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ด้าน วทน. ในระดับพื้นที่

     รู้จัก ศวภ. 

ดูคู่มือการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการผลักดันแผนงาน/โครงการ สู่แผนพัฒนาพื้นที่ฯ ได้ที่ ลิงก์ http://gg.gg/fy1jm หรือดาวน์โหลดจากลิงก์ด้านล่างนี้

หน่วยงาน: 
สบค.
รูปภาพ: 
เทคนิคการผลักดันแผนงาน/โครงการสู่แผนพัฒนาพื้นที่ : ก้าวสำคัญของ ศวภ. เพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด