ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 17 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 24 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21218936
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 3.239.112.140
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก juntana.ch@mhsri.go.th

 เทคนิคการผลักดันแผนงาน/โครงการสู่แผนพัฒนาพื้นที่ : ก้าวสำคัญของ ศวภ. เพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค  

    คู่มือการจัดการความรู้ เรื่อง "เทคนิคการผลักดันแผนงาน/โครงการ สู่แผนพัฒนาพื้นที่" จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.) (เดิม) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่พื้นที่ต่างๆ ในภูมิภาค โดย ศวภ. ทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานเชื่อมโยงการนำองค์ความรู้ภายใต้ภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไปสนับสนุนและผลักดันให้เกิดแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของพื้นที่ ให้สามารถเชื่อมโยงพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ สร้างงาน และยกระดับชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วภูมิภาคของประเทศ 

    สาระสำคัญในคู่มือฯ ประกอบด้วย

    ที่มาและความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค) 

     แนวทางการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ด้าน วทน. ในระดับพื้นที่

     รู้จัก ศวภ. 

ดูคู่มือการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการผลักดันแผนงาน/โครงการ สู่แผนพัฒนาพื้นที่ฯ ได้ที่ ลิงก์ http://gg.gg/fy1jm หรือดาวน์โหลดจากลิงก์ด้านล่างนี้

หน่วยงาน: 
สบค.
รูปภาพ: 
เทคนิคการผลักดันแผนงาน/โครงการสู่แผนพัฒนาพื้นที่ : ก้าวสำคัญของ ศวภ. เพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี