ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 13 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 13 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 8 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 15 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 35 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 20439039
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 939
  • Your IP: 44.201.95.84
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

หลังจากที่หมู่บ้านโหมน ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี หลาย ๆ เทคโนโลยี เช่น การปลูกข้าวต้นเดี่ยว การทำปุ๋ยอินทรีย์สูตร วว. การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ การเพาะเห็ด การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ไบโอแก๊ส ทางหมู่บ้านลูกข่ายข้าวเหลืออินทรีย์  บ้านโหมน ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหมู่บ้านแม่ขาย บ้านโคกล่าม นำโดยคุณพ่อชุมพล ก็พร้อมสำหรับการการพัฒนาตนเองและชุมชน  ซึ่งในวันที่ 6 ส.ค.  56 นี้  ได้รับเกียรติต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัด  ในการนำนาด้วยเทคโนโลยีข้าวต้นเดี่ยวเพื่อเปิดฤดูการทำนา  นับเป็นความสำเร็จของขั้นของกระบวนการแพร่กระจายเทคโนโลยี และสร้างการยอมรับในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เข้าสู่หมู่บ้านและชุมชน

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี