ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 7 ชั่วโมง ก่อน
9 ปี 20 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 40 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 47 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 2 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 15 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 22 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

 • Total Visitors: 19109901
 • Unique Visitors:
 • Registered Users: 172
 • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
 • Published Nodes: 934
 • Your IP: 3.235.228.219
 • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) เป็นโครงการที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์เรื่องการสร้างความตระหนักและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้น การสร้างสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) เพื่อจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเผยแพร่สู่ชุมชนและเป็นสะพานนำความต้องการของชุมชน มาสู่คลินิกเทคโนโลยีที่เป็นเครือข่ายอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)  รวมทั้งการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

กิจกรรมหลัก ๆ ของโครงการ อสวท. ประกอบด้วย

 1. อบรม อสวท. ใหม่
 2. โครงการที่ผลักดันโดย อสวท.
 3. การเขียนข้อเสนอโครงการ 
 4. จดหมายข่าว

 
แนวทางดำเนินงานเรื่อง การสร้าง อสวท.

การดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประกอบด้วยหลายกิจกรรม และกิจกรรมที่สำคัญของโครงการกิจกรรมหนึ่งคือ การสร้าง อสวท. ซึ่งการสร้าง สมาชิก อสวท. นั้นจำเป็นจะต้องมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยแนวทางดังกล่าวสามารถอ่านได้จาก  Best Practice

 
สรุปโครงการ อสวท. ประจำปีงบประมาณ 2551

รายงานสรปุการดำเนินงานโครงการ อสวท.
 
 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด