ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 17 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 24 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

 • Total Visitors: 21205948
 • Unique Visitors:
 • Registered Users: 173
 • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
 • Published Nodes: 940
 • Your IP: 3.236.121.117
 • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) เป็นโครงการที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์เรื่องการสร้างความตระหนักและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้น การสร้างสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) เพื่อจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเผยแพร่สู่ชุมชนและเป็นสะพานนำความต้องการของชุมชน มาสู่คลินิกเทคโนโลยีที่เป็นเครือข่ายอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)  รวมทั้งการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

กิจกรรมหลัก ๆ ของโครงการ อสวท. ประกอบด้วย

 1. อบรม อสวท. ใหม่
 2. โครงการที่ผลักดันโดย อสวท.
 3. การเขียนข้อเสนอโครงการ 
 4. จดหมายข่าว

 
แนวทางดำเนินงานเรื่อง การสร้าง อสวท.

การดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประกอบด้วยหลายกิจกรรม และกิจกรรมที่สำคัญของโครงการกิจกรรมหนึ่งคือ การสร้าง อสวท. ซึ่งการสร้าง สมาชิก อสวท. นั้นจำเป็นจะต้องมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยแนวทางดังกล่าวสามารถอ่านได้จาก  Best Practice

 
สรุปโครงการ อสวท. ประจำปีงบประมาณ 2551

รายงานสรปุการดำเนินงานโครงการ อสวท.
 
 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี