ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

7 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 39 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 13 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 14 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 20 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 18954865
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 933
  • Your IP: 3.215.79.204
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

 เมื่อวานได้เข้าอบรมการจัดการความรู้อย่างไรให้ใช้ได้ผลกับทุกระบบ(Intergrated KM in Business Management) โดยอาจารย์จากสถาบันเพิ่มผลผลิต ก็แปลกดีที่ขึ้นไปอบรมกันที่ชั้น 8 ก็คิดว่าเนื่องด้วยสถานที่ไม่เอื้ออำนวย แต่เอาเข้าจริงสถานที่เหมาะแก่การทำกิจกรรมในการอบรมมาก เช่น ทำ COP พูดคุย แลกเปลี่ยน ก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากวิทยากร สป. เราก็น่าจะจัด COP ทุกอาทิตย์และให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีผ่านช่องทางหลาย ๆ ช่องทาง เช่น บอร์ด เว็บไซต์ เสียงตามสาย จดหมายข่าย km เป็นต้น 

หลายท่านอาจจะยังไม่รู้จัก KM  ผมก็เอาเอกสารมาฝาก  เห็นวิทยากรบอกว่าในอนาคต กพร. จะทำ LO(Learning Organization) องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งหาก สป. เราไม่มีฐาน การทำ KM ที่มากพอ แน่นพอ ก็จะทำให้ทำ LO ได้ยากขึ้น 

มาเริ่มทำกันซะวันนี้ เพื่อชีิวิตที่ดีกว่าในวันหน้า (จริงใหม) 555+++

หน่วยงาน: 
สส.
4
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 4 (1 โหวต)

ความคิดเห็น

COP การจัดประชุม

5

กระบวนการในการทำ COP เบื้อต้นประกอบด้วย

1. หาปัญหาที่เกิดขึ้น
2. หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
3. สรุปแล้วจัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติ ....
4. ทำ AAR เพื่อ review องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น
5. นำ km ที่ได้ไปปฏิบัติ

 

สำหรับกลุ่มผมลองมาทำเรื่อง การจัดประชุมกัน ก็มีหลาย ๆ ความคิดเห็น ข้อเสนอที่แสดงกันเข้ามา โดยหลัก ๆ ในการประชุมจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นใน 3 ส่วนด้วยกัน คือ

1. คน ก็จะมี ประธาน ฝ่ายเลขา และ ผู้เข้าร่วมประชุม
2. กระบวนการ ก็จะเป็นเรื่อง การเตรียมวาระ การจัดผังที่นั่ง การแจ้งการประชุม การตรวจสอบเวลาของผู้บริหาร การยืนยันเข้าร่วมประชุม การเตรียมไฟล์เอกสาร
3. สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องประชุม อาหาร อุปกรณ์

รายการบล็อกล่าสุด