ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

7 ปี 11 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 11 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 31 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 1 วัน ก่อน
9 ปี 7 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 14 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 26 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 27 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 34 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 15369788
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 167
  • Last Registered User: inthivorn.b@mhe...
  • Published Nodes: 922
  • Your IP: 192.168.6.109
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | Forums | IT น่ารู้ | เรื่องทั่วไปด้าน IT
ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24

ตามที่ สป. เราค่อนข้างมีแบบฟอร์มเยอะมาก ทั้ง ของ กพร. ของ สน.  เราจึงน่าจะลดปริมาณกระดาษเพื่อการจัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้กรอก และจะทำให้ง่ายต่อการค้นหา สืบค้น ด้วย  ดังนั้นเราน่าจะมรกำหนดแนวทางร่วมกันในการทำแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ ระบบจัดเก็บแบบฟอร์มของสำนักต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อจะไ้ด้เข้ามาค้นหาได้ที่จุดเดียว

ท่านอื่นคิดว่าเราควรจะมีแนวทางอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ร่วมแสดงความคิดเห็นได้

0
คะแนนของคุณ: ไม่มี
chattida@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2012-10-22
 เห็นด้วยกับข้อเสนอ

 เห็นด้วยกับข้อเสนอ ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การรายงานผลถ้าเป็นทางการต้องมีการรายงานเป็นประจำ เช่น รายเดือน รายไตรมาส และการรายงานในปัจจุบันก็มี 3 แบบ แบบตัวชี้วัด แบบการรายงานผลให้เห้นภาพว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ได้ผลอะไร  และแบบที่ผู้บริหารต้องการด่วนไปหาข้อมูลมาเดี๋ยวนี้  

ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24
มาใช้ ระบบ km ในการส่งงานกันดีใหม

 ผมเห็นมีการส่งเมล์การไปมาของการส่งรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรายงานอาจจะเป็นรายเดือน รายไตรมาส ของโครงการต่าง ๆ  ในเมื่อโปรแกรมที่ใช้อยู่เป็น framework ที่สามารถประยุกต์กับการใช้งานในหลาย ๆ ด้าน ทำไมเราไม่นำมาใช้แทนการส่งเมล์ เพื่อให้เราทุกคนใน สป. สามารถเข้าไปดู หรือไม่ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบ เช็คได้ว่าตอนนี้ ใครส่ง หรือยังไม่ส่ง 

เป็นแค่แนวคิดครับ

narin@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-08
เป็นแนวคิดที่ท้าทายดี

มีข้อสังเกตุบางประการ

-การส่งเมล์สามารถส่งได้ เรียกคืนหรือลบไม่ได้ เห็นวันที่ส่ง ง่ายต่อการตรวจสอบ แต่เปลืองพื้นที่ใน server เพราะมีหลาย copy  cc มากเท่าใด จำนวน copy ก็มากเท่านั้น  ส่วนการส่งผ่านเว็บ km ถ้า post แล้ว สามารถเห็นวันที่ post และวันที่ update ล่าสุดได้ แต่ถ้าทำการลบแล้ว จะติดตามไม่ได้แล้ว (นอกจากจะห้ามลบ)  ดีในเรื่องประหยัดพื้นที่ เพราะใช้ copy เดียวแล้วแชร์กันได้

-การส่งด้วยเมล์เป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้ว ถ้าให้เปลี่ยนมาใช้ post บนเว็บคงต้องมาสร้างความคุ้นเคยในวิธีปฏิบัติใหม่และต้องเป็นการบังคับใช้โดยผู้บริหาร (ไม่งั้นไม่ใช้)

-ผู้ส่งอาจขาดความมั่นใจ เมื่อข้อมูลถูกเห็นได้โดยทุกๆคน

-เว็บ km เปิดสาธารณะ ข้อมูลรายงานเปิดเผยภายนอกอาจจะไม่เหมาะสม แต่ก็แก้ไขได้โดยให้แสดงเฉพาะในกลุ่ม user ที่ login

-เมล์ใช้ได้กับนอกหน่วยงานได้ แต่ km เป็นกลุ่ม user ภายใน สป. เท่านั้นที่สามารถ post ได้  หากมีกลุ่มคนนอกเข้ามาใช้ด้วย อาจด้องใช้ทั้งสองวิธีไปพร้อมๆกัน

-จะผิดวัตถุประสงค์จาก km ไป(หรือไม่? ระบบอาจขยายตัวไปผิดทิศผิดทาง?) แต่ก็มีข้อดีในการดึง(บังคับ) user ให้เข้าระบบ

   

sysadmin
Offline
Joined: 2011-08-31
มีการมอบหมายการพัฒนาแล้วครับ

ได้มีความคิดที่จะให้จัดทำึ้ระบบ online survey ขึ้น จากที่ประชุม PMQA ที่ สัตหีบ
แล้วได้มอบหมายให้ ศท. พัฒนา (จะเป็นส่วนงาน สจ.)

ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24
เสนอแนะว่าน่าจะรวมระบบเว็บหน่วยงานใน สป.

ดีมากเลยครับ สป. เราน่าจะลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้อีกมาก และสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา อีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝาก ในเมื่อมีเว็บ km แล้ว ก็น่าจะรวมเนื้อหา ข้อมูล หรือ รวมเว็บของหน่วยงานต่าง ๆ  ใน สป. มาไว้ที่เดียว จะได้เป็นบริการจุดเดียว ที่เดียว สืบค้นได้หมด ในเมื่อเว็บ km ก็สามารถแยก content ตามหน่วยงานได้อยู่แล้ว และประฏยชน์ก็จะตกอยู่ที่ผู้ใช้งาน ทุกคน ที่ไม่ต้องเข้าเว็บหลาย ๆ เว็บ เพื่อไปเอาข้อมูล นะครับ 

เป็นแค่ข้อเสนอแนะครับ ผมเองจะได้ม่ต้องมานั่งทำเว็บ สส. 555+