ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 17 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 24 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21219541
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 3.239.112.140
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | Forums | IT น่ารู้ | เรื่องทั่วไปด้าน IT
ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24

ตามที่ สป. เราค่อนข้างมีแบบฟอร์มเยอะมาก ทั้ง ของ กพร. ของ สน.  เราจึงน่าจะลดปริมาณกระดาษเพื่อการจัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้กรอก และจะทำให้ง่ายต่อการค้นหา สืบค้น ด้วย  ดังนั้นเราน่าจะมรกำหนดแนวทางร่วมกันในการทำแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ ระบบจัดเก็บแบบฟอร์มของสำนักต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อจะไ้ด้เข้ามาค้นหาได้ที่จุดเดียว

ท่านอื่นคิดว่าเราควรจะมีแนวทางอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ร่วมแสดงความคิดเห็นได้

0
คะแนนของคุณ: ไม่มี
chattida@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2012-10-22
 เห็นด้วยกับข้อเสนอ

 เห็นด้วยกับข้อเสนอ ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การรายงานผลถ้าเป็นทางการต้องมีการรายงานเป็นประจำ เช่น รายเดือน รายไตรมาส และการรายงานในปัจจุบันก็มี 3 แบบ แบบตัวชี้วัด แบบการรายงานผลให้เห้นภาพว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ได้ผลอะไร  และแบบที่ผู้บริหารต้องการด่วนไปหาข้อมูลมาเดี๋ยวนี้  

ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24
มาใช้ ระบบ km ในการส่งงานกันดีใหม

 ผมเห็นมีการส่งเมล์การไปมาของการส่งรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรายงานอาจจะเป็นรายเดือน รายไตรมาส ของโครงการต่าง ๆ  ในเมื่อโปรแกรมที่ใช้อยู่เป็น framework ที่สามารถประยุกต์กับการใช้งานในหลาย ๆ ด้าน ทำไมเราไม่นำมาใช้แทนการส่งเมล์ เพื่อให้เราทุกคนใน สป. สามารถเข้าไปดู หรือไม่ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบ เช็คได้ว่าตอนนี้ ใครส่ง หรือยังไม่ส่ง 

เป็นแค่แนวคิดครับ

narin@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-08
เป็นแนวคิดที่ท้าทายดี

มีข้อสังเกตุบางประการ

-การส่งเมล์สามารถส่งได้ เรียกคืนหรือลบไม่ได้ เห็นวันที่ส่ง ง่ายต่อการตรวจสอบ แต่เปลืองพื้นที่ใน server เพราะมีหลาย copy  cc มากเท่าใด จำนวน copy ก็มากเท่านั้น  ส่วนการส่งผ่านเว็บ km ถ้า post แล้ว สามารถเห็นวันที่ post และวันที่ update ล่าสุดได้ แต่ถ้าทำการลบแล้ว จะติดตามไม่ได้แล้ว (นอกจากจะห้ามลบ)  ดีในเรื่องประหยัดพื้นที่ เพราะใช้ copy เดียวแล้วแชร์กันได้

-การส่งด้วยเมล์เป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้ว ถ้าให้เปลี่ยนมาใช้ post บนเว็บคงต้องมาสร้างความคุ้นเคยในวิธีปฏิบัติใหม่และต้องเป็นการบังคับใช้โดยผู้บริหาร (ไม่งั้นไม่ใช้)

-ผู้ส่งอาจขาดความมั่นใจ เมื่อข้อมูลถูกเห็นได้โดยทุกๆคน

-เว็บ km เปิดสาธารณะ ข้อมูลรายงานเปิดเผยภายนอกอาจจะไม่เหมาะสม แต่ก็แก้ไขได้โดยให้แสดงเฉพาะในกลุ่ม user ที่ login

-เมล์ใช้ได้กับนอกหน่วยงานได้ แต่ km เป็นกลุ่ม user ภายใน สป. เท่านั้นที่สามารถ post ได้  หากมีกลุ่มคนนอกเข้ามาใช้ด้วย อาจด้องใช้ทั้งสองวิธีไปพร้อมๆกัน

-จะผิดวัตถุประสงค์จาก km ไป(หรือไม่? ระบบอาจขยายตัวไปผิดทิศผิดทาง?) แต่ก็มีข้อดีในการดึง(บังคับ) user ให้เข้าระบบ

   

sysadmin
Offline
Joined: 2011-08-31
มีการมอบหมายการพัฒนาแล้วครับ

ได้มีความคิดที่จะให้จัดทำึ้ระบบ online survey ขึ้น จากที่ประชุม PMQA ที่ สัตหีบ
แล้วได้มอบหมายให้ ศท. พัฒนา (จะเป็นส่วนงาน สจ.)

ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24
เสนอแนะว่าน่าจะรวมระบบเว็บหน่วยงานใน สป.

ดีมากเลยครับ สป. เราน่าจะลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้อีกมาก และสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา อีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝาก ในเมื่อมีเว็บ km แล้ว ก็น่าจะรวมเนื้อหา ข้อมูล หรือ รวมเว็บของหน่วยงานต่าง ๆ  ใน สป. มาไว้ที่เดียว จะได้เป็นบริการจุดเดียว ที่เดียว สืบค้นได้หมด ในเมื่อเว็บ km ก็สามารถแยก content ตามหน่วยงานได้อยู่แล้ว และประฏยชน์ก็จะตกอยู่ที่ผู้ใช้งาน ทุกคน ที่ไม่ต้องเข้าเว็บหลาย ๆ เว็บ เพื่อไปเอาข้อมูล นะครับ 

เป็นแค่ข้อเสนอแนะครับ ผมเองจะได้ม่ต้องมานั่งทำเว็บ สส. 555+