ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 9 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21162096
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 44.200.169.3
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก pusit@mhsri.go.th

สวัสดี เพื่อนๆ ชาว สป.วท. ทุกท่าน...

ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอย่างไร เพื่อนๆ ชาว สป.วท. สอบถามเรื่อง การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กันมากขึ้นว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร

ผมก็เลยสอบถามไปยัง จนท.ที่ทำเรื่องนี้โดยตรง อยู่ที่ ส่วนวางแผนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (น้องแนน) โทร. 3815 ได้ความอย่างนี้ครับ

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มีข้อกำหนด ชื่อว่า

"หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอแผนงาน/โครงการด้าน ICT เพื่อขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ วท. (CIO Board)"

โดยการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มีด้วยกัน 3 กรณี ดังนี้

กรณี 1 แผนงาน/โครงการที่มีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ วงเงินงบประมาณมากกว่า 5 ล้านบาท
CIO หน่วยงาน/กรม ลงนามกำกับ เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

กรณี 2 แผนงาน/โครงการที่มีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ วงเงินงบประมาณระหว่าง 2 - 5 ล้านบาท
CIO หน่วยงานลงนามกำกับ แจ้งเวียนคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบ (ทั้งนี้หน่วยงาน/กรม ต้องส่งเรื่องให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ก่อนการดำเนินการจัดหาฯ 30 วัน)

กรณี 3 แผนงาน/โครงการที่มีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ มีมูลค่าน้อยกว่า 2 ล้านบาท
CIO หน่วยงาน/กรม ลงนามกำกับ รายงานคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ (ทั้งนี้ หน่วยงาน/กรมต้องส่งเรื่องให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ก่อนการดำเนินการจัดหาฯ 15 วัน)

 

ภาพประกอบ หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอแผนงาน/โครงการด้าน ICT

อย่างไรก็ตาม การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ต้องอยู่ภายใต้คุณสมบัติของครุภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งออกโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ก.ICT) ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ Website : http://www.mict.go.th/comprice

นอกจากนั้น จะต้องดูด้วยว่าสิ่งที่จะซื้อนั้น อยู่ในลักษณะคำจำกัดความของ "ครุภัณฑ์" หรือไม่ ทั้งนี้ มิได้มองว่า ราคาไม่เกิน 5000 บาท แล้วจะไม่ไช่ ครุภัณฑ์ อาจจะเป็นครุภัณฑ์ก็ได้ เช่น เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) ขนาด 750 VA ราคาเพียง 1,800 บาท ก็ถือว่าเป็น ครุภัณฑ์ ต้องเข้าสู่หลักเกณฑ์ ใน กรณี 3 นะครับ

วันนี้ฝากเพื่อนๆ ชาว สป.วท. ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ

 

สวัสดีครับ

ติดตาม บล๊อกของผมได้ที่ : บล็อก NyBoy : pusit@most.go.th นะครับ

 

หน่วยงาน: 
ศท.
3.5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 3.5 (2 โหวต)