ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 13 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 13 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 8 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 15 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 35 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 20436308
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 939
  • Your IP: 44.210.237.158
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก pusit@mhsri.go.th

สวัสดี เพื่อนๆ ชาว สป.วท. ทุกท่าน...

ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอย่างไร เพื่อนๆ ชาว สป.วท. สอบถามเรื่อง การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กันมากขึ้นว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร

ผมก็เลยสอบถามไปยัง จนท.ที่ทำเรื่องนี้โดยตรง อยู่ที่ ส่วนวางแผนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (น้องแนน) โทร. 3815 ได้ความอย่างนี้ครับ

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มีข้อกำหนด ชื่อว่า

"หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอแผนงาน/โครงการด้าน ICT เพื่อขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ วท. (CIO Board)"

โดยการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มีด้วยกัน 3 กรณี ดังนี้

กรณี 1 แผนงาน/โครงการที่มีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ วงเงินงบประมาณมากกว่า 5 ล้านบาท
CIO หน่วยงาน/กรม ลงนามกำกับ เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

กรณี 2 แผนงาน/โครงการที่มีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ วงเงินงบประมาณระหว่าง 2 - 5 ล้านบาท
CIO หน่วยงานลงนามกำกับ แจ้งเวียนคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบ (ทั้งนี้หน่วยงาน/กรม ต้องส่งเรื่องให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ก่อนการดำเนินการจัดหาฯ 30 วัน)

กรณี 3 แผนงาน/โครงการที่มีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ มีมูลค่าน้อยกว่า 2 ล้านบาท
CIO หน่วยงาน/กรม ลงนามกำกับ รายงานคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ (ทั้งนี้ หน่วยงาน/กรมต้องส่งเรื่องให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ก่อนการดำเนินการจัดหาฯ 15 วัน)

 

ภาพประกอบ หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอแผนงาน/โครงการด้าน ICT

อย่างไรก็ตาม การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ต้องอยู่ภายใต้คุณสมบัติของครุภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งออกโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ก.ICT) ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ Website : http://www.mict.go.th/comprice

นอกจากนั้น จะต้องดูด้วยว่าสิ่งที่จะซื้อนั้น อยู่ในลักษณะคำจำกัดความของ "ครุภัณฑ์" หรือไม่ ทั้งนี้ มิได้มองว่า ราคาไม่เกิน 5000 บาท แล้วจะไม่ไช่ ครุภัณฑ์ อาจจะเป็นครุภัณฑ์ก็ได้ เช่น เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) ขนาด 750 VA ราคาเพียง 1,800 บาท ก็ถือว่าเป็น ครุภัณฑ์ ต้องเข้าสู่หลักเกณฑ์ ใน กรณี 3 นะครับ

วันนี้ฝากเพื่อนๆ ชาว สป.วท. ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ

 

สวัสดีครับ

ติดตาม บล๊อกของผมได้ที่ : บล็อก NyBoy : pusit@most.go.th นะครับ

 

หน่วยงาน: 
ศท.
3.5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 3.5 (2 โหวต)