ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 11 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 12 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 31 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 4 วัน ก่อน
10 ปี 7 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 14 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 27 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 27 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 34 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 35 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 20331220
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 939
  • Your IP: 44.210.237.158
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก srinapa.k@mhsri.go.th

จากการฝึกอบรม เทคนิคการจัดทำเอกสารการประชุม และการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ท่านวิทยากรจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงรูปแบบของหนังสือราชการที่ถูกต้อง เช่น การตั้งค่ากั้นหน้า-กั้นหลัง ขนาดตัวครุฑ  ระยะการย่อหน้า เป็นต้น จึงขอนำ template หนังสือราชการ จากเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี มาให้ดาวน์โหลดไปใช้กันค่ะ

File 01_คำอธิบาย.pdf - คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

file 02_ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่า.pdf - ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์

file 03_template หนังสือภายนอก.doc - template หนังสือภายนอก

file 04_ตัวอย่างหนังสือภายนอก.pdf - ตัวอย่างหนังสือภายนอก

file 05_template หนังสือภายใน.doc - template หนังสือภายใน

file 06_ตัวอย่างหนังสือภายใน.pdf - ตัวอย่างหนังสือภายใน

file 07_template หนังสือประทับตรา.doc - template หนังสือประทับตรา

file 08_ตัวอย่างหนังสือประทับตรา.pdf - ตัวอย่างหนังสือประทับตรา

file 09_คู่มือการใช้ template.pdf - คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Word

 

5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)