ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 2 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

 • Total Visitors: 21985681
 • Unique Visitors:
 • Registered Users: 173
 • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
 • Published Nodes: 956
 • Your IP: 3.235.195.196
 • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

วันนี้ประชุม สส. ก็มีหลายเรื่อง แต่เรื่องหนึ่งที่จะมาเล่าให้ทุกท่านใน สป.วท. ฟัังคือ สส. กำลังจะเปลี่ยน โครงสร้างของสำนักใหม่ โดยจะแบ่งออกเป็นส่วน 4 ส่วน  คือ

 1. ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี(7 อัตรา) โดยมมีโครงการ
  1. วิศวกรรมสร้างสรรค์
  2. พัฒนาสินค้าเทคโนโลยี
  3. ส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพานิชย์
  4. ประดิษฐกรรม
 2. ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี (8 อัตรา) โดยมีโครงการ
  1. คลินิกเทคโนโลยี
  2. หมู่บ้านแม่ช่าย ว และ ท
  3. อสวท.
 3. ส่วนส่งเสริมการเผยแพร่เทคโนโลยี (7 อัตรา) มีโครงการ
  1. สัปดาห์วิทยาศาสตร์
  2. วันเทคโนโลยีของไทย
  3. อุดหนุนสมาคมฯ
  4. ครูวิทย์
 4. ส่วนประสานแผนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (8 อัตรา) มีโครงการ
  1. กรอ.วท.
  2. สอว.
  3. โครงการทัตกรรม
  4. ศูนย์ประสาน วท.
  5. APCTT
  6. เพิ่มขีดถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างประเทศ
  7. ประเมินผล สส. ภาพรวม(กพร., สงป.)
 5. ฝ่ายอำนวยการกลาง(5 อัตรา)
หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด