ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 49 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 51 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 5 วัน ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21915129
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 955
  • Your IP: 3.236.70.233
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

มาอีกแล้วครับกัยการสรรหาสมาชิก อสวท. หรือ อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ที่จะทำหน้าที่สื่อสาร นำประเด็นความต้องการ ปัญหาของชุมชนที่ต้องการนำ วทน. ไปแก้ กับภาควิชาการ เช่น สถาบันการศึกษาในพื้นที่ หรือหน่วยงานใน ก.วิทย์  และเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศ

ปีนี้เริ่มกันที่ภาคอีสานเช่นเดิม จัดที่ มทร.อีสาน สุรินทร์  มีผู้สนใจจะเข้ามาทำหน้าที่เป็น อาสาสมัครกันเยอะทีเดียว 100 กว่าคนจาก 17 อำเภอ นับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ให้ความสนใจงานด้าน ว และ ท ที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิต 

จากการจัดกิจกรรม มีหลากหลายคำถามเกิดขึ้นมากมาย เช่น จะใช้ solar cell มาสูบน้ำได้อย่างไร  จะทำเกษตรอินทรีย์อย่างไรให้ได้คุณภาพ จะแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เป็นอะไรได้บ้าง จะลดค่าใช้จ่ายเรื่องแก๊สได้อย่างไรและอีกหลากหลายความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้น

จ.สุรินทร์ นับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริม สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ว่าจะด้านพื้ช ผัก หรือด้านปศุสัตว์  กระทรวงวิทย์ฯ ก็ได้สนับสนุนงบประมาณในการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์  มีหมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ ที่บ้านทัพไทย ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์  เป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์ ไก่อินทรีย์ ที่ส่งขายต่างประเทศ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ปัญหาหลัก ๆ ที่ต้องการแก้ไข เช่น

 

  • ภัยแล้ง ต้องการใช้ นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการสูบน้ำ
  • ต้องการปลูกผัก ทำเกษตรอินทรีย์ที่ได้คุณภาพมากขึ้น
  • ต้องการแปรรูปเนื้อสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

".....อาสาสมัคร  จะต้องระลึกอยู่เสมอว่าศรัทธาในการอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเกิดขึ้นด้วยตนเอง  มีความรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมัครมีศรัทธาที่จะทำงาน  มีเวลาที่จะปฏิบัติงานและพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัคร....."

 

หน่วยงาน: 
สส.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)