ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 12 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 13 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 8 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 15 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 35 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

 • Total Visitors: 20417136
 • Unique Visitors:
 • Registered Users: 172
 • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
 • Published Nodes: 939
 • Your IP: 44.192.26.60
 • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

         

    

        Judith Humphrey แห่ง Humphrey group ทำงานในด้านการฝึกฝนการพูดให้กับผู้นำในหลายๆประเทศ ผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว รู้สึกว่าละเอียดครบถ้วนดีครับ เลยย่อๆมาบางส่วนให้เพื่อนๆ ถ้าสนใจค่อยไปหาเล่มเต็มอ่านก็แล้วกันครับ

        วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ก็คือ สอนให้เราเห็นถึง "วิธีการพูดบนเวทีที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้ฟังได้"แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อด้วยกันคือ

 1. Think like a leader: เริ่มจากการสร้างวิสัยทัศน์ของผู้นำ ของทีม ขององค์กรเสียก่อน เปรียบเสมือนประเด็นหรือ หัวเรื่องที่ต้องการจะสื่อสารออกไป ซึ่งต้อง เจาะจง ชัดเจน และเข้าใจง่าย 
 2. Create a leader's script: หลังจากนั้นก็มาถึงขั้นการเขียน script ที่เตรียมจะพูด ซึ่งประกอบด้วย 
       2.1 The Introduction : ช่วงเริ่มแนะนำ
 • Grabber  เปิดการพูดที่ดึงให้ผู้ฟังสนใจตั้งใจฟัง
 • Subject  ประเด็นที่จะพูด เจาะจง ชัดเจน น่าตื่นเต้น
 • Message  เนื้อหาข้อความที่อยากจะสื่อสารออกไป
 • A structural statement  จบด้วยการแนะนำโครงสร้างที่จะพูดในช่วงเนื้อหา(Body)ต่อไป
       2.2 The Body : เนื้อหาหลักที่จะพูด เป็นไปตามโครงสร้างที่ได้วางไว้ เข้าใจง่าย ไม่สับสน
 
       2.3 The Conclusion : สรุปเนื้อหาประเด็นที่พูดมาทั้งหมด แล้วกระตุ้นให้เกิดการนำไปปฏิบัติให้ได้

  3.   Use the language of leadership: ใช้ภาษา คำพูด ที่ถูกต้อง สื่อสารชัดเจน เข้าใจง่าย และมีพลัง เจาะเข้าไปในใจ สั่นสะเทือน สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้น

   4.  Achieve a leader's presence: แสดงออกด้วยภาษากายที่ทรงพลัง สีหน้า ท่าทาง น้ำเสียง ระดับเสียง โทนเสียง การสบตา ส่งให้คำพูดที่พูดออกไปนั้น มีพลัง สง่างาม น่าเชื่อถือ

ขอบคุณความรู้ดี ๆ จาก http://www.gotoknow.org/blogs/posts/490767

 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

ความคิดเห็น

อารมณ์ต่อเนื่องครับ