ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 20 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 20 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 40 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 9 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 35 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 42 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

 • Total Visitors: 21095826
 • Unique Visitors:
 • Registered Users: 173
 • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
 • Published Nodes: 940
 • Your IP: 3.236.65.63
 • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

สมาคมด้านวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริการวมตัวกันตั้ง ๑๔ คำถาม ให้ผู้สมัครแข่งขันรับเลือกตั้ง ปธน. ตอบ ดังนี้    โดยเขาระบุให้ผู้สมัครที่สองตอบภายในกลางเดือนสิงหาคม ผมขอนำบางคำถาม ที่เราไม่ค่อยได้เน้นให้ความสำคัญในประเทศไทยมาบันทึกไว้ ได้แก่

 • Innovation and  the economy
 • Research and the future
 • Science in public policy
 • Critical natural resources
 • Vaccination and public health

ผมขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านเข้าไปอ่านทั้ง ๑๔ คำถาม เพื่อสัมผัสความมีประเด็นชัดเจน ความสั้นกระชับ ของคำถาม   ไม่ใช่ถามแบบเหวี่ยงแห และขอชี้ว่า พลังของเรื่องนี้อยู่ที่สมาคมเหล่านี้ไม่ต่างหน่วยต่างทำ    แต่รวมตัวกันทำ    โดยมีหน่วยประสานคือ ScienceDebate.org         

โปรดสังเกตว่า การแสดงบทบาทแทนสังคมอย่างมีพลัง เพื่อให้ฝ่ายการเมืองตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ทำโดยการร้องขอ หรือการเสนอแนะแต่ทำโดยตั้งคำถามให้ฝ่ายการเมืองตอบ

โดยที่คำถามต้องพุ่งเป้าชัดไม่ถามแบบกว้างๆหรือคลุมเครือย้ำว่าสังคมมีหน้าที่ตั้งคำถามฝ่ายการเมืองที่ต้องการชนะเลือกตั้งต้องเป็นผู้ตอบผู้สมัครที่ไม่ตอบหรือตอบแบบไม่มีข้อมูลไม่รู้เรื่องก็จะไม่ได้คะแนนเสีย
เราต้องช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สภาพนี้สภาพที่ประเด็นสำคัญทางวิทยาศาสตร์เป็นประเด็นต่อสู้ทางการเมือง

ที่มา http://www.gotoknow.org/blogs/posts/498985

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

ความคิดเห็น

แผน วทน. ชาติฉบับที่ 1

 เราชาว วท. ควรเข้าไปอ่าน วิเคราะห์ สังเคราะห์  นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555-2565 เพราะหลังจากมีการบังคับใช้ ผู้ปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ ก็ต้องยึดแผนดังกล่าวเป็นแนวทาง เป็นธงที่จะนำประเทศไปสู่การใช้ วทน. เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป