ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 5 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 5 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 8 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 20 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 27 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

 • Total Visitors: 19650020
 • Unique Visitors:
 • Registered Users: 172
 • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
 • Published Nodes: 936
 • Your IP: 35.172.223.251
 • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

สมาคมด้านวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริการวมตัวกันตั้ง ๑๔ คำถาม ให้ผู้สมัครแข่งขันรับเลือกตั้ง ปธน. ตอบ ดังนี้    โดยเขาระบุให้ผู้สมัครที่สองตอบภายในกลางเดือนสิงหาคม ผมขอนำบางคำถาม ที่เราไม่ค่อยได้เน้นให้ความสำคัญในประเทศไทยมาบันทึกไว้ ได้แก่

 • Innovation and  the economy
 • Research and the future
 • Science in public policy
 • Critical natural resources
 • Vaccination and public health

ผมขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านเข้าไปอ่านทั้ง ๑๔ คำถาม เพื่อสัมผัสความมีประเด็นชัดเจน ความสั้นกระชับ ของคำถาม   ไม่ใช่ถามแบบเหวี่ยงแห และขอชี้ว่า พลังของเรื่องนี้อยู่ที่สมาคมเหล่านี้ไม่ต่างหน่วยต่างทำ    แต่รวมตัวกันทำ    โดยมีหน่วยประสานคือ ScienceDebate.org         

โปรดสังเกตว่า การแสดงบทบาทแทนสังคมอย่างมีพลัง เพื่อให้ฝ่ายการเมืองตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ทำโดยการร้องขอ หรือการเสนอแนะแต่ทำโดยตั้งคำถามให้ฝ่ายการเมืองตอบ

โดยที่คำถามต้องพุ่งเป้าชัดไม่ถามแบบกว้างๆหรือคลุมเครือย้ำว่าสังคมมีหน้าที่ตั้งคำถามฝ่ายการเมืองที่ต้องการชนะเลือกตั้งต้องเป็นผู้ตอบผู้สมัครที่ไม่ตอบหรือตอบแบบไม่มีข้อมูลไม่รู้เรื่องก็จะไม่ได้คะแนนเสีย
เราต้องช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สภาพนี้สภาพที่ประเด็นสำคัญทางวิทยาศาสตร์เป็นประเด็นต่อสู้ทางการเมือง

ที่มา http://www.gotoknow.org/blogs/posts/498985

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

ความคิดเห็น

แผน วทน. ชาติฉบับที่ 1

 เราชาว วท. ควรเข้าไปอ่าน วิเคราะห์ สังเคราะห์  นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555-2565 เพราะหลังจากมีการบังคับใช้ ผู้ปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ ก็ต้องยึดแผนดังกล่าวเป็นแนวทาง เป็นธงที่จะนำประเทศไปสู่การใช้ วทน. เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป

รายการบล็อกล่าสุด