ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 11 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 11 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 31 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 3 วัน ก่อน
10 ปี 7 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 14 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 27 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 27 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 34 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 35 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 20314194
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 939
  • Your IP: 3.223.3.251
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

เมื่อวันที่ 16-17 กย. 55 ทีมคลินิกเทคโนโลยีส่วนกลาง ร่วมกับ วว.(พี่อินทราวุธ) และ มทร.พระนคร(อ.จุฑามาศ) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจากโจทย์บูรณาการจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้ผลิตขนมมั่วหลาว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้ทำการสำรวจพบว่า ผู้ผลิตต้องการคเรื่องจักรในการตัดแผ่นขนมเพื่ลดแรงงานคน และการปรับปรุงโรงเรีือนให้ได้มาตรฐาน 2. ความต้องการของเทศบาลเมืองกระบี่ กลุ่มผู้ผลิตลูกปัดโบราณ นำโดยนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองกระบี่ได้บรรยายประวัติความเป็นมาของลูกปัดโบราณ และไปดูสถานที่ก่อสร้างที่จะทำเป็นโรงงานผลิตลูกปัดโบราณ ซึ่งมีสมาชิกในขณะนี้ 14 คน มีเครื่องมือพร้อมสำหรับการผลิต ขาดแต่ การวางผังโรงงานผลิต การวางแผนการผลิต ทำอย่างไรให้เป็นโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเตยปาหนันในโครงการพระราชดำริ บ้านปากคลอง กับกลุ่มเตยปาหนันบ้านร่าหมาด โดยในกลุ่มแรกมีฝีมือในการสาน แต่ยังขาดการบริหารจัดการกลุ่ม และรูปแบบผลิตภัณฑ์และการตลาด ส่วนกลุ่มที่ 2 มีความพร้อมของกลุ่ม กำลังการผลิตตามคำสั่งซื้อ ต้องการจักรเย็บ เพื่อนำมาสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และต้องการทำตลาดเพิ่ม

1. กลุ่มผู้ผลิตขนมมั่วหลาว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้ทำการสำรวจพบว่า ผู้ผลิตต้องการคเรื่องจักรในการตัดแผ่นขนมเพื่ลดแรงงานคน และการปรับปรุงโรงเรีือนให้ได้มาตรฐาน

แถมด้วยเมนูแก้จน จากขบวนการแก้จน

2. ความต้องการของเทศบาลเมืองกระบี่ กลุ่มผู้ผลิตลูกปัดโบราณ นำโดยนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองกระบี่ได้บรรยายประวัติความเป็นมาของลูกปัดโบราณ และไปดูสถานที่ก่อสร้างที่จะทำเป็นโรงงานผลิตลูกปัดโบราณ ซึ่งมีสมาชิกในขณะนี้ 14 คน มีเครื่องมือพร้อมสำหรับการผลิต ขาดแต่ การวางผังโรงงานผลิต การวางแผนการผลิต ทำอย่างไรให้เป็นโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย

พบนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่และหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดเข้าฟังการบรรยายของท่านนายกฯ ซึ่งได้เล่าประวัติความเป็นมาของเมืองกระบี่ จากเมืองตะโกลา เป็นกระบี่ในปัจจุบัน และรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมาย สมแล้วที่ท่านเป็นผู้รู้จริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองกระบี่ ใครสนใจประวัติเมืองกระบี่ ติดต่อท่านได้

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเตยปาหนันในโครงการพระราชดำริ บ้านปากคลอง

คนนี้คือสุดยอดปรมาจารย์ด้านการสานเตยปาหนัน  เสื่อที่เห็นด้านบนก็ฝีมือแก

ส่วนนี้ก็ใช่ สานเป็นตัวหนังสือได้อย่างน่าประทับใจในฝีมือ ทุกอย่างเกิดขึ้นในสมองแกทั้งสิ้น ไม่มีการเขียนแบบ สานกันสด ๆ เดินหน้าบ้าง ถอยหลังบ้าง แก้ไขบ้าง สุดยอดจริง ๆ ครับ เห็นว่าทางหัวหน้าของโครงการพระราชดำริที่ดูแลกลุ่มได้เก็บลายพื้นฐานไว้ 13 ลาย 

และกลุ่มเตยปาหนันบ้านร่าหมาด

กลุ่มนี้มีผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เช่น หมอนจากเตยปาหนัน เนื้อเตยนุ่มมาก กระบุกใส่ของ ปกสมุด 

และนี่คือวัตถุดิบ เตยปาหนัน แต่ต้นยังเล็กอยู่

 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี