ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 49 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 51 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 5 วัน ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21914852
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 955
  • Your IP: 3.236.70.233
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก tinnakorn@mhsri.go.th

 สวัสดีครับชาว สป.วท.ทุกท่าน 

           เนื่องจากในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีถวายราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย จึงขอฝากระเบียบวิธีและขั้นตอนพิธีการวางพานพุ่มที่ถูกต้องเพราะมีหลายหลายท่านรวมทั้งตัวกระผมเองก่อนหน้านี้ที่ยังเข้าใจผิดมาฝากกันครับ

ระเบียบวิธีและขั้นตอนพิธีการวางพานพุ่มที่ถูกต้อง

1.กรณีพานดอกไม้สด ให้ใช้จำนวน 1 พาน

2.กรณีพานพุ่ม ให้ใช้จำนวน 2 พาน ได้แก่ พานพุ่มเงิน และพานพุ่มทอง

3.การถือพานก่อนนำไปวาง*

         3.1 พานพุ่มทองให้ถืออยู่ด้านซ้ายมือของผู้วาง

         3.2 พานพุ่มเงินให้ถืออยู่ด้านขวามือของผู้วาง

4. 

ลำดับการวาง*

       4.1 พานพุ่มทองวางด้านซ้ายมือของผู้วาง (หมายถึง พระบรมราชานุสาว-                รีย์ รัชกาลที่ 4)

       4.2 

พานพุ่มเงินวางด้านขวามือของผู้วาง (หมายถึง ซ้ายมือ

พระบรม                           ราชานุสาวรีย์   รัชกาลที่ 4)

       4.3 

พานดอกไม้สดวางด้านซ้ายมือ (ตามข้อ 4.1)

5.ขณะวางให้หันด้านหน้าของพานไปด้านพระพักตร์*ของพระบรมราชานุสาวรีย์

6.เมื่อนำพานไปวาง ณ จุดผ่องถ่ายให้หันด้านหน้าของพานออกด้านนอก*

7.การสวมปลอกแขนทุกข์กรณีอยู่ในช่วงไว้ทุกข์พระบรมวงศานุวงศ์  ต้องใส่ในพิธีการที่มีพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จเป็นองค์ประธาน หรือ ผู้แทนพระองค์ เป็นองค์ประธานในพิธีนั้นๆ

(แหล่งข้อมูล: สำนักพระราชวัง เบอร์โทรติดต่อ 0 2281 7233)

* คือจุดทีี่่เรามักปฏิบัติผิดกันครับ

 

รูปภาพ: 
>>ระเบียบวิธีและขั้นตอนพิธีการวางพานพุ่มที่ถูกต้อง
4
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 4 (1 โหวต)

ความคิดเห็น

เพิ่มเติม การวางพานพุ่ม เป็นเครื่องบูชา/เครื่องสักการะ ครับ

นำความรู้มาฝากเพิ่มเติมนะครับ (จะได้เห็นภาพกันชัดๆ)

การวางพานพุ่ม การตั้งหรือการวางพานพุ่ม มีวัตถุประสงค์ของการตั้งหรือการวาง ๒ ประการ คือ
๑. การตั้งหรือการวางพานพุ่มเป็นเครื่องบูชา
๒. การตั้งหรือการวางพานพุ่มเป็นเครื่องสักการะ

การตั้งหรือการวางพานพุ่มเป็นเครื่องบูชา

การตั้งหรือการวางพานพุ่มดอกไม้สด หรือดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นเครื่องบูชา ให้ประดิษฐาน พระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์หรือพระฉายาลักษณ์ ที่โต๊ะหมู่ตัวบน (ตัวสูงสุด) แล้ววางพานพุ่มที่โต๊ะหมู่ตัวรองด้านข้างและด้านหน้าให้ครบจำนวนโต๊ะหมู่ที่ใช้จัดเป็นที่บูชา
การตั้งหรือการวางพานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน เป็นเครื่องบูชา ให้จัดตั้งหรือวางพานพุ่มทองไว้ที่โต๊ะหมู่ตัวรองทางด้านขวาของพระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระฉายาลักษณ์ และวางพานพุ่มเงินทางด้านซ้ายของพระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระฉายาลักษณ์ โต๊ะหมู่ตัวรองด้านหน้าให้วางพานพุ่มไว้อีก ๑ พุ่ม (ตามความเหมาะสม) ส่วนโต๊ะหมู่ตัวล่าง (ตัวที่ต่ำสุด) ให้วางกระถางธูป และเชิงเทียน หรือพานกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ หรือเครื่องทองน้อยแล้วแต่กรณี

อนึ่ง สำหรับกรณีที่พานพุ่มที่มีพู่ ในการวางเป็นเครื่องบูชาให้หันด้านที่เป็นพู่ออกมาทางด้านนอก (โดยให้พู่อยู่ทางด้านผู้วางหรือผู้ตั้ง)

จัดตั้งหรือวางพานพุ่มทองไว้ที่โต๊ะหมู่ตัวรองทางด้านขวา
ของพระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระฉายาลักษณ์
พานพุ่มที่มีพู่ ในการวางเป็นเครื่องบูชา
ให้หันด้านที่เป็นพู่ออกมาทางด้านนอก

จัดตั้งหรือวางพานพุ่มเงินไว้ที่โต๊ะหมู่ตัวรองทางด้านซ้าย
ของพระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระฉายาลักษณ์


 

 การวางพานพุ่มเป็นเครื่องสักการะ

๑. การวางพานพุ่มดอกไม้สดเป็นเครื่องสักการะ ส่วนมากจะวางเพียง ๑ พาน หรือ ๑ คู่ ตามความเหมาะสม ดังนั้น จะมีการตั้งพานพุ่มบูชาไว้ที่โต๊ะหมู่ตัวรองตัวอื่น ๆ ก่อน เพื่อเป็นการประดับให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม แล้ว เว้นโต๊ะหมู่ตัวรองที่ตั้งอยู่ด้านหน้าไว้ ๑ คู่ (กรณีวางพานพุ่มเป็นคู่ แต่ถ้าหากวางพานพุ่มเพียงพานเดียวก็จะเว้นโต๊ะหมู่ตัวรองด้านหน้าให้ว่างไว้) เพื่อเป็นการจัดเตรียมไว้ให้ประธานวางพานพุ่ม ในกรณีที่วางเป็นคู่ให้ประธานวางพานพุ่มทางด้านขวามือของประธานก่อน แล้วจึงวางพานพุ่มทางด้านซ้ายมือประธาน ส่วนโต๊ะหมู่ตัวล่าง หรือตัวต่ำสุดให้ตั้งกระถางธูป เชิงเทียน หรือพานกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ หรือเครื่องทองน้อย แล้วแต่กรณี

ในกรณีวางพานพุ่มคู่ และให้วางพานพุ่มด้านขวามือของผู้วางก่อน แล้วจึงวางพานพุ่มทางด้านซ้ายมือ เนื่องจากวัฒนธรรมประเพณีของสังคมที่ปฏิบัติสืบสานกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ได้ให้ความสำคัญของการเวียนขวา เช่น เมื่อจะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ก็ให้กระทำทักษิณาวรรตก่อน ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพก่อนเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ แม้ในปัจจุบันนี้ก็ได้ให้ความสำคัญทางขวามือเป็นหลัก ดังนั้น ในปัจจุบันเมื่อมีกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้นว่า วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา ก็จะมีการเวียนเทียนรอบอุโบสถเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระพุทธองค์ อันเป็นการแสงความเคารพอย่างสูงสุดของศาสนิกชน

๒. การวางพานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน ให้วางพานพุ่มทองไว้ทางด้านขวามือของผู้วางก่อน แล้วจึงวางพานพุ่มเงินทางด้านซ้ายของผู้วางเป็นลำดับต่อมา สำหรับพานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน ที่ใช้วางเป็นเครื่องสักการะ หรือเป็นเครื่องบูชานั้น ไม่ควรใช้พานพุ่มที่มียอดเป็นฉัตร เนื่องจากฉัตร เป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องอิสริยยศของสถาบันพระมหากษัตริย์

อนึ่ง สำหรับการวางพานพุ่มที่ใช้วางเป็นเครื่องสักการะ หากเป็นพานพุ่มที่มีพู่ ให้วางโดยหันพู่ไปในทิศทางที่ตั้งพระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ หรือสิ่งที่ผู้วางต้องการสักการะอันเป็นการแสดงความเคารพ

วางพานพุ่มคู่ ให้วางพานพุ่มด้านขวามือของผู้วางก่อน

 

วางพานพุ่มคู่ ให้วางพานพุ่มด้านขวามือของผู้วางก่อน

 

ให้วางพานพุ่มด้านขวามือของผู้วางก่อน โดยพานพุ่มที่มีพู่ ให้หันพู่ไปในทิศทางที่ผู้วางต้องการสักการะ

 อ้างอิงที่มา : รวบรวมเรียบเรียง โดย นายชวลิต ศิริภิรมย์ นักวิชาการศาสนา ๗ ว ฝ่ายพิธี กรมการศาสนา

 

 

มีประโยชน์มากเลยครับ

 อ่านแล้วมีประโยชน์มากเลยครับ แต่ผมว่ากระทรวงเราน่าจะมีคู่มือปฏิบัติของพิธีสักการะที่เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานที่ทุกคนสามารถหยิบมาใช้ปฏิบัติงานให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเหมอืนกันทุก ๆ ปี ไม่ว่าใครจะเปลี่ยนแปลงไป แต่การปฏิบัติก็ต้องใช้หลักการ แนวทางเดิมนในการดำเนินงาน และสามารถให้เด็กรุ่นหลัง ๆ ได้อ่าน ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของกระทรวงที่เป็ฯวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง นะครับ

มาให้กำลังใจ

4

 เป็นข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์มาก  ผมว่าข้อ 5 เป็นข้อที่เราปฏิบัติกันผิดมาตลอดนะครับ

รู้กันให้ชัด ๆ

 เอามาให้เห็นกันให้ชัด ๆ

ขอบคุณ ท่านรอง สทอภ. ท่านรองสามารถที่ไปนำข้อมูลมาฝาก