ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 9 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

 • Total Visitors: 21159745
 • Unique Visitors:
 • Registered Users: 173
 • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
 • Published Nodes: 940
 • Your IP: 44.200.169.3
 • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

 จากหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 กระทรวงการคลังได้ประกาศปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารและค่าเช้าที่พักในการฝึกอบรมภายในประเทศ ดังนี้

1. ค่าอาหาร

- จัดอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นของรัฐ

ฝึกอบรมประเภท ก  จัดครบทุกมื้อ ไม่เกิน 850 บาท/วัน/คน  จัดไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 600  บาท/วัน/คน  

ฝึกอบรมประเภท ข จัดครบทุกมื้อ ไม่เกิน 600 บาท/วัน/คน จัดไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 400 บาท/วัน/คน

- จัดอบรมในสถานที่เอกชน

ฝึกอบรมประเภท ก จัดครบทุกมื้อ ไม่เกิน 1,200 บาท/วัน/คน จัดไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 850 บาท/วัน/คน

ฝึกอบรมประเภท ข จัดครบทุกมื้อ ไม่เกิน 950 บาท/วัน/คน จัดไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 700 บาท/วัน/คน

- ค่าที่พัก

ฝึกอบรมประเภท ก ค่าเช่าห้องพักคนเดียว ไม่เกิน 2,400 บาท/วัน/คน ค่าเช่าห้องพักคู่ ไม่เกิน 1,300 บาท/วัน/คน

ฝึกอบรมประเภท ข ค่าเช่าห้องพักคนเดียว ไม่เกิน 1,450 บาท/วัน/คน ค่าเช่าห้องพักคู่ ไม่เกิน 900*2=1,800 บาท/วัน/คน

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี