ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

7 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 39 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 13 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 14 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 20 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 18982203
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 933
  • Your IP: 18.232.59.38
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

ลักษณะงานของ สป. ส่วนใหญ่จะเป็น projectbase ซึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นแบบทำเอง หรือ outsource แต่ที่ผมทำโครงการคลินิกเทคโนโลยี มาตั้งแต่ปี 47 ถึงปัจจุบัน และได้พยายามหาปัจจัยแห่งความสำเร็จขของการดำเนินการ ก็พบว่า มีอยู่ประมาณ 6 ปัจจัยหลัก ๆ  ที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จและสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยในแต่ลปัจจัยก็จะรายละเอียดย่อย ๆ เพิ่มเติม

ท่านใดที่สนใจจะอ่านรายละเอียดของโครงการคลินิกฯ หมู่บ้าน และ อสวท. เข้าไปอ่าน powerpoint ของผมที่ใช้อบรมคลินิกออนไลน์ได้ที่ไฟล์แนบครับ

หน่วยงาน: 
สส.
เอกสารประกอบ: 
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

ความคิดเห็น

คิดว่าข้อไหมสำคัญที่สุด

7 ปีของผู้ปฏิบัติที่แท้จริง....ได้แผนภาพ "ปัจจัยแห่งความสำเร็จ"   6 ข้อ  คุ้มเกินคุ้ม  เห็นควรนำไปเผยแพร่และเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการต่างๆ  ........สำหรับตัวเองคิดว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือหัวข้อ  บุคลากร ทีมงาน ภาวะผู้นำ ......

ไม่สงวนลิขสิทธิ์

 ผมไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับ หาจะนำไปก่อนให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานให้กับหลาย ๆ ท่าน ลองมาช่วยกันแตกประเด็นในแต่ลประเด็นกันอยู่ครับว่าจะทำให้มันประสบความสำเร็จต่อการบริหารโครงการได้อย่างไร 

ส่วนตัวผมคิดว่าสำคัญทุกประเด็น ขึ้นกัยสถานการณ์และเวลาที่จะนำมาใช้  อย่างเช่นประเด็น ผู้บริหารและนโยบาย ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ ไม่ถึงขนาดหรือจำเป็นต้องลงมาตามทุกขั้นตอน แต่คอยให้กำลังใจผู้ปฏิบัติอยู่ห่าง ๆ มีปัญหาก็ลงมาช่วยแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน มีทิศทางในการปฏิบัติงานชัดเจน เป็นต้น 

ลองมาแต่ประเด็นกันดูครับ เผื่อเราจะได้ความรู้เพิ่มเติมจากที่ผมได้รับ

รายการบล็อกล่าสุด