ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 5 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 5 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 6 วัน ก่อน
10 ปี 7 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 20 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 27 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

 • Total Visitors: 19633816
 • Unique Visitors:
 • Registered Users: 172
 • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
 • Published Nodes: 936
 • Your IP: 44.197.230.180
 • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

 เมื่อวานได้ไปเข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูล สป.วท. ซค่งก็มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกหน่วยงานใน สป. ก็ได้เห็นรูปแบบการประชุมอีกรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป คงจะไม่บอกว่าดีหรือไม่ดี แต่ได้รับรู้ข้อมูลการทำงานด้าน IT ที่ทาง ศท. ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบ สารสนเทศ เครือข่าย ความปลอดภัย ซึ่งภาระงานเยอะมาก ผมเองในฐานะที่อยู่ในวแดลงไอที ก็พอจะเห็นความยากในการทำงาน ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการทำงานประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ 

ที่เขียนก็เพื่อมาให้กำลังใจกับทุกท่านที่ทำงานใน ศท. ซึ่งท่านเป็นทั้ง มันสมอง และหัวใจของการทำงานในปัจจุบัน 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการประชุม

 1. รู้ว่า PMQA หมวด 4 (IT1-IT3) คืออะไร ประกอบด้วยอะรไบ้าง
 2. การสำรวจการพัฒนาองค์กรผ่านระบบออนไลน์ ผ่านระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ(Government Evaluation system:GES) คืออะไร
 3. ได้รู้ว่าเป้าหมายของ กพร. ต้องการอะไร จะทำอะไรและต้องเหนื่อยอีกเท่าไหร่(5++)
 4. อื่นๆ อีกมากกมาย
หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด