ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 7 ชั่วโมง ก่อน
9 ปี 20 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 40 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 47 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 2 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 15 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 22 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

 • Total Visitors: 19110381
 • Unique Visitors:
 • Registered Users: 172
 • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
 • Published Nodes: 934
 • Your IP: 3.235.228.219
 • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก narin@mhsri.go.th

เป็นเรื่องฮิตติดตลาด ไม่รู้ไม่ได้แล้ว ไปดูกันว่าจะมีผลกระทบกับเราอย่างไร

AEC สิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน Asean เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์, อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า
Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลจริงๆจังๆ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก

อ่านต่อที่ http://www.xn--12cfnfi1a0ej0dodd8dp7dwb9aj9ay4tja.net/

 

หน่วยงาน: 
ศท.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (2 โหวต)

ความคิดเห็น

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ AEC ในปี ๒๐๑๕

ผมได้ไปนั่งฟัง เรื่อง การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๐๑๕ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากมาย หลากหลายมุมมอง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ด้านการศึกษา และด้าน วทน.  ด้านการต่างประเทศ

ข้อมูลพื้นฐานของ ASEAN Factsheet (ที่มา กรมอาเซียน ก.ต่างประเทศ)

สมาชิกผู้ก่อตั้งปี 1967 มี 5 ประเทศ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และ สิงคโปร์ และเพิ่มเติม ปรูไน(1984) เวียดนาม(1995) ลาว(1997) พม่า(1997) และกัมพูชา(1999) มีประชากรรวมกันประมาณ 600 ล้านคน มีพื้นที่ 4.5 ล้าน ตร.กม.  GDP รวม 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 

เริ่มก่อตั้งเมื่อ 8 ส.ค. 2510 ในการลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ(Bangkok Declaration) โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง เพื่อ

 1. ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิก
 2. ธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่งคง
 3. เสริมสร้างเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีของประชาชน
 4. พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
 5. ส่งเสริมความร่วมมือกับภายนอกและองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ

หลักการพื้นฐานของ ASEAN

 1. การตัดสินใจโดยใช้ฉันทามติ(Consensus)
 2. การไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน(Non-interference)
 3. การร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน(Prosperity)

เอกสารความรู้

 1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community: AEC กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 3. การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕ ประเด็นด้าน ว และ ท โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
 4. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
 5. การเตรียมความพร้อมของไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของกระทรวงศึกษาธิการ
 6. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ความพร้อมในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 7. ทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

รายการบล็อกล่าสุด