ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 49 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 51 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 5 วัน ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21914599
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 955
  • Your IP: 3.236.70.233
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

วันที่ 6 ส.ค. 56 เวลาประมาณ 14.00 นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ (ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีมทร.ศรีวิชัย) พร้อมด้วย นส.ภิสาย ขุนทอง (เจ้าหน้าที่ คลินิกเทคโนโลยี) ลงปฏิบัติการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มผสมน้ำผลไม้ในท้องถิ่น(น้ำมะม่วงเบา) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโครงการนี้มี อ.ชญาดา เฉลียวพรหม (อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์) และทีมนักวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้เป็นการนำผลงานวิจัยของ อ.ชญาดา และทีมงาน ไปเผยแพร่แก่ชุมชนสู่นำไปใช้ประโยชน์ โดยมี นายอุดม ทักขระ (นายก อบต.รำแดง) ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ชัย อุไรรัตน์ (ปลัด อบต.รำแดง) นายเชิดพงศ์ บุญที่สุด (นักพัฒนาชุมชน อบต.รำแดง) และทีมงาน อำนวยความสะดวกในทุกด้านเช่นด้านสถานที่ ด้านการประชาสัมพันธ์ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ จากการสอบถามพบว่ามีชาวรำแดงให้ความสนใจเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตั้งแต่ช่วงเช้ากว่า 30 คน และทุกคนได้แสดงออกว่าพอใจอย่างมากต่อการผลิตเครื่องดื่มผสมน้ำผลไม้ทั้งเรื่องของรดชาด ราคาต้นทุน และที่สำคัญเป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น(มีทุกบ้าน) และที่ดีใจมากกว่านั้นคือมีการหารือร่วมกันในการตั้งกลุ่มผลิตเครื่องดื่มมะม่วงเบา และส่งขายให้กับ อบต.รำแดง สำหรับไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมในพื้นที่ อบต.รำแดง เป็นต้น ....แอบอมยิ้มกันทั้งทีมงานครับ โดยการฝึกอบรมมีกำหนด 4 วัน ได้แก่วันที่ 6,7,8และ10 สิงหาคม 2556

 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี