ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 19 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 3 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21998123
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 3.93.74.25
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

 ในการดำเนินงานหมู่บ้านครามในปีแรก (ปีงบประมาณพ.ศ. 2555) ได้พัฒนาและสร้างความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องคราม  สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านคราม บ้านโนนนครและส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมาย  ดังนี้

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกคราม และการเก็บเกี่ยวคราม 

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการหมักครามเพื่อผลิตเนื้อคราม 

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม

4. ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าย้อมคราม 

ตั้งเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ 120  คน ได้ผู้เข้าร่วมจริง 163 คน  พื้นที่ปลูกครามรวม 26 ไร่ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 ไร่ ได้ผลิตภัณฑ์จากครามรวม 4 ผลิตภัณฑ์ มีหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ 3 หมู่บ้าน จาก 3 อำเภอดังนี้ 

1. หมู่บ้านแม่ข่าย บ้านโนนนคร ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน ร้อยละของผู้นำไปประกอบอาชีพได้ร้อยละ 100 ความพึงพอใจในภาพรวมร้อยละ 93.36  พื้นที่ในการปลูกครามรวม 5ไร่ ได้ผลิตภัณฑ์จากคราม  4 ผลิตภัณฑ์ คือ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าปูโต๊ะ เสื้อย้อมครามปักมือ

2. บ้านกุดตาใกล้ ตำบลสายนาวัง จังหวัดกาฬสินธุ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 78 คน ร้อยละของผู้นำไปประกอบอาชีพได้ร้อยละ 100 ความพึงพอใจในภาพรวมร้อยละ 85.16  พื้นที่ในการปลูกครามรวม 2 ไร่ ได้ผลิตภัณฑ์จากคราม  4 ผลิตภัณฑ์ คือ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าปูโต๊ะ เสื้อย้อมครามปักมือ

3. บ้านดินจี่ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง ขังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 55 คน ร้อยละของผู้นำไปประกอบอาชีพได้ร้อยละ 100 ความพึงพอใจในภาพรวมร้อยละ 90.2  พื้นที่ในการปลูกครามรวม 19 ไร่ ได้ผลิตภัณฑ์จากคราม  2  ผลิตภัณฑ์ คือ เสื้อย้อมคราม  เสื้อย้อมครามปักมือ

ผลลัพท์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในกลุ่มที่รับการถ่ายทอดคือ สามารถผลิตเนื้อครามได้ประมาณ 500 กิโลกรัม   ราคาจำหน่ายกิโลกรัมละ 200 – 300 บาท (บางส่วนยังไม่ได้เก็บเกี่ยว)  แต่ผู้เข้าโครงการไม่ต้องการจำหน่ายเป็นเนื้อครามเพราะต้องการเอาไว้ย้อมและทำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายตามรูปแบบที่ได้รับการถ่ายทอดไว้แล้ว  คาดว่าน่าจะทันช่วงก่อนปีใหม่ ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น คนละไม่น้อยกว่า 3,000 – 4,000 บาท ผ้าย้อมครามขายได้เมตรละ 300 -350 บาท เสื้อย้อมครามเย็บมือทั้งตัวราคาขายตัวละ 1,500 -1,800 บาท ขึ้นกับความยากง่ายของลายที่ปัก ผ้าพันคอผืนละ 150 – 400 บาท ไม่มีปัญหาเรื่องการตลาด 

ผลลัพท์ทางสังคม เกิดความร่วมมือระหว่างคนหลายวัยในชุมชน ในการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งเกือบจะหายไปจากชุมชนแล้ว ทำให้ผู้อาวุโสในหมู่บ้านมีความสุขที่ได้ถ่ายทอดองค์ความเรื่องครามให้กับลูกหลานและมีรายได้ของตนเอง  ลูกหลานเห็นช่องทางการมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม ซึ่งทุกกระบวนการผลิตเองจากในชุมชน  ในส่วนของเทศบาลตำบลขมิ้นได้เห็นความเข้มแข็งของหมู่บ้านคราม ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มฯ จำนวน 5,000 บาท และนำผลงานผ้าย้อมครามของกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในงานต่าง ๆ 

 

หน่วยงาน: 
สส.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

ความคิดเห็น

 ต่อไปเวลาหาผลงาน สป.

5

 ต่อไปเวลาหาผลงาน สป. จะมาหาในนี้ ถ้ามีรูปประกอบจะดีเลย

รูปได้เลยครับ

 รูปได้เลยครับ ที่จริงของ มทร.อีสาน กาฬสินธุ์ เค้ามี facebook  http://www.facebook.com/clinickalasin นะครับ เข้าไป follow ได้

หรือจะไปดูรายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ cmo ได้ครับ

 

รายการบล็อกล่าสุด