ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 49 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 51 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 5 วัน ก่อน

สถิติการใช้งาน

 • Total Visitors: 21924816
 • Unique Visitors:
 • Registered Users: 173
 • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
 • Published Nodes: 955
 • Your IP: 3.236.47.240
 • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

การดูงาน / โครงการในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี โดย คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คตป.) นำโดย ทานประธาน คตป.(นายสันทัด สมชีวิตา อดีตปลัดกระทรวง) และคณะกว่า 10 ท่าน  มีโครงการที่ตรวจประเมิน คือ

 1. หมู่บ้านเตาเผาแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อ.เขื่องใน
 2. โครงการโซล่าฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ อ.ม่วงสามสิบ
 3. หมู่บ้านผ้าไหมไทยนาโน อ.เขมราฐ
 4. หมู่บ้านน้ำแล้ง (บ้านผาชัน) อ.โพธิ์ไทร
 5. โครงการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 6. หมู่บ้านต้นแบบพลังงานทดแทน
 7. หมู่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายอินทรีย์ริมโขง

 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี