ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 13 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 13 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 8 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 15 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 35 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 20435576
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 939
  • Your IP: 44.210.237.158
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก pusit@mhsri.go.th

"ฉันขอกล่าวต่อท่านทั้งปวงว่า
จะพยายามบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมือง
ด้วยความจงรักภักดีต่อบ้านเกิด
และต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระประมุขของชาติ
ทั้งจะได้รักษาเกียรติศักดิ์
แห่งความเป็นราชนารีในมหาจักรีบรมราชวงศ์ไว้จนชั่วชีวิต"

(พระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชทานในงานฉลองพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ณ วชิราวุธวิทยาลัย, พฤศจิกายน ๒๕๒๙) 

ขออัญเชิญ พระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มาให้พวกเราชาว สป.วท. ได้รับรู้ถึงกระแสพระราชดำรัส ที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญตน เพื่อประโยชน์แก่บ้านเมือง ด้วยความจงรักภักดี และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของสตรี เปรียบเสมือนกับ ดวงแก้ว ส่องนำทางให้กับชาวไทย

ถึงแม้ว่า สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์แล้ว เมื่อเวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๗ นาที ของวันพุธ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕  รวมพระชนมายุ ๘๕ พรรษา รัฐบาล โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ และได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ฯ สามารถเข้าชมได้ที่ 

 

http://www.princessbejaratana.com/

หรือ

http://www.เจ้าฟ้าเพชรรัตน.com

 

ที่มา : หนังสือ ที่ นร ๐๒๑๙.๐๑/ว๕๕๙ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

 

สวัสดีครับ

ติดตาม บล๊อกของผมได้ที่ : บล็อก NyBoy : pusit@most.go.th นะครับ

 

หน่วยงาน: 
ศท.
3
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 3 (1 โหวต)