ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 49 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 51 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 5 วัน ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21915338
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 955
  • Your IP: 3.236.70.233
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | Forums | IT น่ารู้ | เรื่องทั่วไปด้าน IT
ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24

สำหรับผู้ใช้ที่มีปัญหาการใช้งาน IT สารบรรณ หรือมีความคิดอะไรดี ๆ ใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบให้ดีขึ้น  สมาชิกสามารถเข้ามาตั้งคำถามได้ที่นี่

0
คะแนนของคุณ: ไม่มี
ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24
เพิ่ม 5 หน่วยงานใหม่ใน สป. ศวภ.

ศวภ.     ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาคส่วนกลาง วท 0215
ศวภ. 1 ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน วท 0216
ศวภ. 2  ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วท 0217
ศวภ. 3 ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคใต้  วท 0218
ศวภ. 4 ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาคส ภาคตะวันออก วท 0219

ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24
การค้นหาเลขทะเบียนหนังสือ ตามวันที่

 ได้เพิ่มเติมในส่วนของสืบค้นหนังสือรับภายนอก และส่งภายนอกให้ค้นได้ตามวันที่เราต้องการโดยการเลือก วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด และเลือกประเภทของทะเบียนหนังสือ ลองเข้าไปค้นกันดูครับ

 

ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24
เพิ่มเติมในส่วนของรายงานรายบุคคล หนังสือส่งภายนอก และส่งภายใน

เพิ่มเติมในส่วนของรายงานรายบุคคล หนังสือส่งภายนอก และส่งภายใน โดยสามารถเข้าไปดูจากหน้าจอของระบบภายนอก เพื่อท่านล๊อคอินเข้าไปแล้วจะมีปุ่ฒให่คลิกดูข้อมูลรายงานของท่าน โดยจะแบ่งเป็นตามปีปัจจุบัน และตามปีงบประมาณ  โดยรูปแบบรายงาน มีดังนี้

1. การดูรายงานทั้ง 2 ระบบ(ภายนอก, ภายใน) ผู้ใช้ต้องล๊อคอินเข้าไปในแต่ละระบบแล้วคลิกปุ่มดูรายงาน
2. นอกจากกนี้ได้เพิ่มในส่วนของการค้นหาจากภายนอก และดึงข้อมูลการดำเนินงานจากระบบภายในมาแสดง
3. เพิ่มเติมในส่วนของการเก็บระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด ของการออกเลขของระบบภายใน
 

ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24
แก้ไขในส่วนการสืบค้นข้อมูลระบบภายนอก

เนื่องจากได้รับแจ้งจากที่ปรึกษาฯ ก้องศักดิ์ ให้ทำการปิดการสืบค้นข้อมูลของระบบสารบรรณ ในหนังสือภายนอก ผมจึงได้ดำเนินการปรับปรุงในส่วนของการสืบค้น โดยผู้ที่จะค้นข้อมูลได้ ต้องเข้าระบบก่อน

ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24
การเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือภายนอกและภายใน

ผมได้แก้ไขหลังจากอบรมแล้วดังนี้

1. แก้ไขในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหนังสือภายนอกและภายใน ในหน้าจอการออกเลขทะเบียนหนังสือภายใน จะมีช่องให้ใส่เลขทะเบียนหนังสือภายนอก โดยมีรูปแบบการใส่ เช่น 54000125/5400324/5436498 เป็นต้น ซึ่งสามารถใส่ได้โดยไม่จำกัดเลขทะเบียนหนังสือรับ แต่ต้องใส่ให้ถูกต้อง(ครบ 7 หลัก)

2. ในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูล จากระบบภายใน พี่สามารถสืบค้นข้อมูลจากระบบภายใน ตรงหน้าแรกหลังจากเข้าระบบภายใน(มุมบนขวามือ) ใส่เลขทะเบียนหนังสือภายใน เช่น 5112447 (ลองใช้เลขนี้ค้นดู) หากมีการใส่ข้อมูลตามข้อ 1 ในขั้นตอนการขอเลขภายใน โปรแกรมจะดึงข้อมูลรายละเอียดหนังสือากระบบภายนอกมาแสดง นอกจากนี้จะมีการดึงข้อมูลหนังสือส่งภายนอกมาแสดงด้วย(ถ้ามีการใส่ข้อมูล)

3. สำหรับการดูข้อมูลจากระบบภายนอก จะดำเนินการให้ต่อไป ในขณะนี้หากพี่เข้าไปในส่วนของการเพิ่มการดำนเนิงานของระบบภายนอก พี่จะเห็นปุ่มที่เขียนว่า ผลการดำเนินงาน ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มในการดึงข้อมูลผลการปฏิบัติงานมาแสดงในระบบภายนอก(ถ้ามี) สำหรับในส่วนอื่นๆ ผมจะดำเนินการให้ต่อไป

ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24
ระบบเก็บรายงานตามตัวชี้วัด

เพิ่มระบบจัดเก็บการออกเลขหนังสือภายใน เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของธุรการที่ทำหน้าที่ในการออกเลขในยระบบภายใน โดยกำหนดระยะเวลาที่ 8 นาที โดยทุกท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ หลังจากเข้าระบบภายใน จะมีปุ่ม

รายงานการออกเลขหนังสือภายใน

โดยมีหน้าตาของรายงานดังรูป

ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24
ปัญหา 29 ก.พ. 4 ปีมีครั้ง

วันนี้เจอปัญหาที่พบกับระบบงานสารบรรณ คือ เมื่อถึงวันที่ 29 ก.พ. ซึ่งจะมีทุก 4 ปี ในการดึงข้อมูลการแสดงผลที่เกี่ยวกับวันที่ ที่โปรแกรมไม่รู้จักวันที่ 29/2

วิธีแก้ คือ ให้เพิ่มคำสั่งตรวจสอบว่าเป็นวันที่ 29/2 หรือไม่ ดังนี้

  If IsDate(thYear & "-" & thMOnth & "-" & "29") Then thDay = 29 Else thDay = 28