ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 12 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 12 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 8 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 15 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 27 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 34 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 35 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 20368446
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 939
  • Your IP: 3.238.90.95
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | Forums | IT น่ารู้ | เรื่องทั่วไปด้าน IT
ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24

สำหรับผู้ใช้ที่มีปัญหาการใช้งาน IT สารบรรณ หรือมีความคิดอะไรดี ๆ ใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบให้ดีขึ้น  สมาชิกสามารถเข้ามาตั้งคำถามได้ที่นี่

0
คะแนนของคุณ: ไม่มี
ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24
เพิ่ม 5 หน่วยงานใหม่ใน สป. ศวภ.

ศวภ.     ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาคส่วนกลาง วท 0215
ศวภ. 1 ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน วท 0216
ศวภ. 2  ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วท 0217
ศวภ. 3 ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคใต้  วท 0218
ศวภ. 4 ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาคส ภาคตะวันออก วท 0219

ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24
การค้นหาเลขทะเบียนหนังสือ ตามวันที่

 ได้เพิ่มเติมในส่วนของสืบค้นหนังสือรับภายนอก และส่งภายนอกให้ค้นได้ตามวันที่เราต้องการโดยการเลือก วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด และเลือกประเภทของทะเบียนหนังสือ ลองเข้าไปค้นกันดูครับ

 

ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24
เพิ่มเติมในส่วนของรายงานรายบุคคล หนังสือส่งภายนอก และส่งภายใน

เพิ่มเติมในส่วนของรายงานรายบุคคล หนังสือส่งภายนอก และส่งภายใน โดยสามารถเข้าไปดูจากหน้าจอของระบบภายนอก เพื่อท่านล๊อคอินเข้าไปแล้วจะมีปุ่ฒให่คลิกดูข้อมูลรายงานของท่าน โดยจะแบ่งเป็นตามปีปัจจุบัน และตามปีงบประมาณ  โดยรูปแบบรายงาน มีดังนี้

1. การดูรายงานทั้ง 2 ระบบ(ภายนอก, ภายใน) ผู้ใช้ต้องล๊อคอินเข้าไปในแต่ละระบบแล้วคลิกปุ่มดูรายงาน
2. นอกจากกนี้ได้เพิ่มในส่วนของการค้นหาจากภายนอก และดึงข้อมูลการดำเนินงานจากระบบภายในมาแสดง
3. เพิ่มเติมในส่วนของการเก็บระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด ของการออกเลขของระบบภายใน
 

ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24
แก้ไขในส่วนการสืบค้นข้อมูลระบบภายนอก

เนื่องจากได้รับแจ้งจากที่ปรึกษาฯ ก้องศักดิ์ ให้ทำการปิดการสืบค้นข้อมูลของระบบสารบรรณ ในหนังสือภายนอก ผมจึงได้ดำเนินการปรับปรุงในส่วนของการสืบค้น โดยผู้ที่จะค้นข้อมูลได้ ต้องเข้าระบบก่อน

ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24
การเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือภายนอกและภายใน

ผมได้แก้ไขหลังจากอบรมแล้วดังนี้

1. แก้ไขในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหนังสือภายนอกและภายใน ในหน้าจอการออกเลขทะเบียนหนังสือภายใน จะมีช่องให้ใส่เลขทะเบียนหนังสือภายนอก โดยมีรูปแบบการใส่ เช่น 54000125/5400324/5436498 เป็นต้น ซึ่งสามารถใส่ได้โดยไม่จำกัดเลขทะเบียนหนังสือรับ แต่ต้องใส่ให้ถูกต้อง(ครบ 7 หลัก)

2. ในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูล จากระบบภายใน พี่สามารถสืบค้นข้อมูลจากระบบภายใน ตรงหน้าแรกหลังจากเข้าระบบภายใน(มุมบนขวามือ) ใส่เลขทะเบียนหนังสือภายใน เช่น 5112447 (ลองใช้เลขนี้ค้นดู) หากมีการใส่ข้อมูลตามข้อ 1 ในขั้นตอนการขอเลขภายใน โปรแกรมจะดึงข้อมูลรายละเอียดหนังสือากระบบภายนอกมาแสดง นอกจากนี้จะมีการดึงข้อมูลหนังสือส่งภายนอกมาแสดงด้วย(ถ้ามีการใส่ข้อมูล)

3. สำหรับการดูข้อมูลจากระบบภายนอก จะดำเนินการให้ต่อไป ในขณะนี้หากพี่เข้าไปในส่วนของการเพิ่มการดำนเนิงานของระบบภายนอก พี่จะเห็นปุ่มที่เขียนว่า ผลการดำเนินงาน ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มในการดึงข้อมูลผลการปฏิบัติงานมาแสดงในระบบภายนอก(ถ้ามี) สำหรับในส่วนอื่นๆ ผมจะดำเนินการให้ต่อไป

ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24
ระบบเก็บรายงานตามตัวชี้วัด

เพิ่มระบบจัดเก็บการออกเลขหนังสือภายใน เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของธุรการที่ทำหน้าที่ในการออกเลขในยระบบภายใน โดยกำหนดระยะเวลาที่ 8 นาที โดยทุกท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ หลังจากเข้าระบบภายใน จะมีปุ่ม

รายงานการออกเลขหนังสือภายใน

โดยมีหน้าตาของรายงานดังรูป

ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24
ปัญหา 29 ก.พ. 4 ปีมีครั้ง

วันนี้เจอปัญหาที่พบกับระบบงานสารบรรณ คือ เมื่อถึงวันที่ 29 ก.พ. ซึ่งจะมีทุก 4 ปี ในการดึงข้อมูลการแสดงผลที่เกี่ยวกับวันที่ ที่โปรแกรมไม่รู้จักวันที่ 29/2

วิธีแก้ คือ ให้เพิ่มคำสั่งตรวจสอบว่าเป็นวันที่ 29/2 หรือไม่ ดังนี้

  If IsDate(thYear & "-" & thMOnth & "-" & "29") Then thDay = 29 Else thDay = 28