ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 49 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 51 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 5 วัน ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21914708
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 955
  • Your IP: 3.236.70.233
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

คณะทำงานบูรณาการงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ วท. และผู้รับผิดชอบโครงการภายในแผนงานการรวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง

ตามที่ อพวช. ได้จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ วท. และประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนงานการรวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า นั้น

ที่ประชุมได้หาืรือเกี่ยวกับการบูรณาการ 46 แผนงาน ที่ รมว.วท. ได้สั่งการให้มีการประชุมหารือระหว่าง วท. และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 14 - 18 มกราคม 2556 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. และมีมติให้จัดประชุมในส่วนแผนงานการรวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง ในวันที่ 18 มกราคม 2556 (ยังไม่กำหนดเวลา) โดยให้คณะทำงานฯ และผู้รับผิดชอบโครงการภายในแผนงานการรวบรวมและถ่ายทอดฯ เสนอรายชื่อหน่วยงาน/บุคคล ทั้งภายในและภายนอก วท. ที่สมควรเชิญเข้าร่วมประชุมหารือฯ เพื่อให้ อพวช. ประสานงานกับ สป.วท. ส่งหนังสือเชิญประชุมต่อไป

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการขอความกรุณาท่านส่งรายชื่อผู้ที่สมควรเชิญเข้าร่วมประชุม (ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานของท่าน) ให้ อพวช. ภายในวันที่ 2 มกราคม 2555 โดยโปรดให้รายละเอียดที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ของผู้ที่จะเชิญด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง

ธนัท เทียนศิริ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทร 0 2577 9999 ต่อ 1811 โทรสาร 0 2577 9900 ฝ่ายเลขาคลัสเตอร์ถ่ายทอดฯ

หน่วยงาน: 
สส.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

ความคิดเห็น

เมล์กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

Tanat Dhiensiri <tanat@nsm.or.th> เลขากลุ่ม 

"nitaya@most.go.th" <nitaya@most.go.th>, "urawan@dss.go.th" <urawan@dss.go.th>, "nitaya@oaep.go.th" <nitaya@oaep.go.th>, "uthai@nimt.or.th" <uthai@nimt.or.th>, "suriya@tistr.or.th" <suriya@tistr.or.th>, "sirikult@gistda.or.th" <sirikult@gistda.or.th>, "suwipa@nstda.or.th" <suwipa@nstda.or.th>, "pklysubun@slri.or.th" <pklysubun@slri.or.th>, "vichian@nia.or.th" <vichian@nia.or.th>, "apichat@narit.or.th" <apichat@narit.or.th>, "monta1956@hotmail.com" <monta1956@hotmail.com>, "kommate@sti.or.th" <kommate@sti.or.th>, "nisakorn@haii.or.th" <nisakorn@haii.or.th>, "Suwimon@tcels.or.th" <Suwimon@tcels.or.th>, "suwimon@most.go.th" <suwimon@most.go.th>, "raweewan@slri.or.th" <raweewan@slri.or.th>, "netnuch@gistda.or.th" <netnuch@gistda.or.th>, "geng_bear@yahoo.com" <geng_bear@yahoo.com>, "tanawan@oaep.go.th" <tanawan@oaep.go.th>, "pornsawan@most.go.th" <pornsawan@most.go.th>, "narin@most.go.th" <narin@most.go.th>, "kularb@dss.go.th" <kularb@dss.go.th>, "benjaphat@dss.go.th" <benjaphat@dss.go.th>, "anyada@dss.go.th" <anyada@dss.go.th>, "chompunut@dss.go.th" <chompunut@dss.go.th>, "geng_bear@yahoo.com" <geng_bear@yahoo.com>, "vilaivan@oaep.go.th" <vilaivan@oaep.go.th>, "pariyada@tistr.or.th" <pariyada@tistr.or.th>, "jeerapha@nstda.or.th" <jeerapha@nstda.or.th>, "ps@nimt.or.th" <ps@nimt.or.th>, "surat@nanotec.or.th" <surat@nanotec.or.th>, "ajchara@nimt.or.th" <ajchara@nimt.or.th>, "netnuch@gistda.or.th" <netnuch@gistda.or.th>, "suparerk.a@narit.or.th" <suparerk.a@narit.or.th>, "gloyjai@narit.or.th" <gloyjai@narit.or.th>, "raweewan@gistda.or.th" <raweewan@gistda.or.th>, "pitchaya@narit.or.th" <pitchaya@narit.or.th>, "jeerapha@nstda.or.th" <jeerapha@nstda.or.th>, "anucha@tistr.or.th" <anucha@tistr.or.th>