ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

7 ปี 11 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 11 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 31 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 1 วัน ก่อน
9 ปี 7 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 14 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 26 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 27 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 34 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 15354815
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 167
  • Last Registered User: inthivorn.b@mhe...
  • Published Nodes: 922
  • Your IP: 192.168.6.109
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

ข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับชุมชน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลงานคลินิกเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

หนังสือ หมู่บ้านแม่ข่าย วท. ผลงานแต่ละหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายตั้งแต่ปี 2553-2555 ที่มีการพัฒนาครบ 3 ปี

ขนาดไฟล์ 60 กว่าเมก

เรื่องเล่าความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักร ด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อยรอย Reverse Engineering

 

 

ผลงาน “CATALOG TECHNOLOGY” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์ และสิ่งประดิษฐ์ ที่สนับสนุนโดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยี โดยจัดเรียงตามกลมุ่เทคโนโลยี ไดแก่เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยีปศุสัตวและการประมง เทคโนโลยอีาหาร เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสำหรับ OTOP และหัตถกรรม เทคโนโลยีการแพทย์ เทคโนโลยีสนับสนุนอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอื่น ๆ
 
 

ขาประจำของกาจัดทำรูปเล่มที่มีทั้งความสวยงาม และอัดเน้นไปด้วยเนื้อหาที่ทุกคนต้องเข้าไปอ่าน

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี