ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 11 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 12 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 31 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 4 วัน ก่อน
10 ปี 7 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 14 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 27 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 27 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 34 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 35 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 20331362
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 939
  • Your IP: 44.210.237.158
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | Forums | IT น่ารู้ | เรื่องทั่วไปด้าน IT
No replies
ekapong@mhsri.go.th
Offline
Joined: 2011-09-24

เนื่องจากคนส่วนมากใช้อีเมล์ แต่ไม่ใช่ว่าอีเมล์จะช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น อีเมล์ไม่ใช่สื่อที่เหมาะสำหรับการสื่อสารหลายๆ อย่าง อีเมล์ไม่เหมาะกับการคงความลับ ถึงแม้ว่าคนจะรู้ว่าเมื่อไรจึงจะใช้อีเมล์สำหรับการสื่อสาร แต่ผู้ใช้ไม่ตระหนักถึงความสามารถใหม่ๆ ของอีเมล์ และไม่ได้รับการอบรมว่าจะใช้ความสามารถใหม่เหล่านี้ได้อย่างไร เช่น การใช้สมุดที่อยู่ การสร้างชุดผู้รับอีเมล์ การจัดเรียงอีเมล์ การค้นหาข้อความ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อป้องกันการส่งข้อความอิเลคทรอนิกส์ที่ไร้สาระ การส่งต่อข้อความไปยังบุคคลอื่น เป็นต้น
นอกจากการใช้ฟังก์ชันต่างๆ แล้ว เราก็ยังต้องรู้ว่าควรจะใช้ถ้อยคำอะไร จึงจะทำให้เกิดความชัดเจน เช่น ชื่อเรื่อง ควรเขียนให้ชัดเจนและสื่อถึงเนื้อหาในอีเมล์ การเขียนไม่ชัดเจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือสับสน ผู้รับอาจลบทิ้งโดยไม่อ่านต่อไปนี้คือ

แนวทางการใช้อีเมล์ให้มีประสิทธิผล
• สารสนเทศที่ถูกส่งทางอีเมล์ควรเหมาะกับสื่อประเภทนี้ ถ้าสามารถสื่อสารสารสนเทศด้วยการโทรศัพท์ หรือการประชุม ให้ใช้วิธีเหล่านั้น
• ให้แน่ใจว่าส่งอีเมล์ไปยังคนที่ต้องการ ไม่ควรใช้การส่งถึงทุกคนอย่างอัตโนมัติ
• ใช้ชื่อเรื่องให้มีความหมาย ผู้อ่านสามารถรู้ว่าอีเมล์มีเนื้อหาอะไรได้อย่างรวดเร็ว ไม่ควรตอบกลับอีเมล์อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เปลี่ยนชื่อเรื่อง
จำกัดเนื้อหาของอีเมล์ไว้เรื่องเดียว ถ้ามีเรื่องที่แตกต่างกันให้ส่งอีเมล์ใหม่
• เนื้อหาของอีเมล์ควรชัดเจนและกระชับ ควรอ่านอีเมล์อีกครั้งก่อนส่งออก ตรวจคำสะกดโดยการใช้ฟังก์ชันตรวจคำสะกด ถ้าต้องตอบคำถามหลายข้อ ควรใส่ตัวเลขหน้าคำตอบ
จำกัดจำนวนและขนาดของเอกสารแนบ แต่ถ้าเป็นเอกสารขนาดใหญ่ให้ใช้การเชื่อมโยงไปยังเอกสารแทนการแนบไฟล์
• ให้ลบอีเมล์ที่ไม่จำเป็นต้องเก็บหรือตอบกลับ ไม่เปิดอีเมล์ที่ไม่สำคัญ ใช้ความสามารถของซอฟต์แวร์ในการกั้นข้อความเพื่อป้องกันเมล์ที่เป็นขยะ
• ให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ไม่เปิดไฟล์ที่แนบมา ถ้าไม่รู้แหล่งที่มา
• ตอบกลับอีเมล์อย่างรวดเร็ว ถ้าเป็นไปได้
• ถ้าต้องการเก็บอีเมล์ ให้สร้างโฟลเดอร์ ตั้งชื่อให้มีความหมายสำหรับเก็บอีเมล์ที่ต้องการ
• เรียนรู้การใช้ความสามารถที่สำคัญของซอฟต์แวร์อีเมล์

0
คะแนนของคุณ: ไม่มี