ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 11 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 11 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 31 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 3 วัน ก่อน
10 ปี 7 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 14 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 27 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 27 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 34 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 35 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 20314837
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 939
  • Your IP: 3.223.3.251
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก narin@mhsri.go.th

         เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2555 คณะทำงานพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.วท. ทั้งหมด 19 ชีวิต นำโดยผอ.กฤษฎา ซึ่งเป็นประธานคทง. ได้ไปดูงานระบบสารบรรณของกระทรวงพาณิชย์ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ แถวสนามบินน้ำ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก คุณลดาวัลย์ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบงานฯ โดยท่านเป็นวิทยากรในการบรรยายสาธิตและตอบข้อคำถาม ร่วมกับคุณประทีป เจ้าหน้าที่จาก ExcelLink ผู้พัฒนาระบบ Informa  และเป็นผู้พัฒนาระบบสารบรรณให้กับกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2551

จากความเป็นมาของการพัฒนา เดิมกรมต่างๆ ทั้ง 6 กรมของกระทรวงพาณิชย์ มีการพัฒนาระบบสารบรรณของตนเอง มีรูปแบบต่างกันและไม่ได้มีการเชื่อมโยงกัน จนกระทั่งปี 2551 CIO Board ได้ให้สำนักปลัดฯ ดำเนินการพัฒนาให้เป็นระบบเดียวและเชื่อมโยงกันได้ โดยการเชื่อมโยงระหว่างกันในกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ใช้มาตรฐานการเชื่อมโยงของก.ICT  เพื่อให้สามารถติดตามหนังสือได้  แต่ก็มี gateway สำหรับเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอกที่เป็นไปตามมาตรฐาน

นอกจากระบบสารบรรณแล้ว ยังมีระบบอื่นๆที่เป็นที่ต้องการเพิ่มเติมจาก user และได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมและเชื่อมโยงกัน คือระบบตู้จัดเก็บเอกสาร ระบบหนังสือเวียน ระบบกระดานข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบจองห้องประชุม ระบบจองรถยนต์

ในการบรรยายสาธิตระบบ ได้นำเสนอผ่านไฟล์ presentation และผ่านการใช้ระบบจริง ซึ่งมีข้อซักถามจากคณะของ สป.วท.แทรกเป็นระยะๆ โดยสรุปประเด็นหลักๆคือ

1.โดยทั่วไปส่วนของหนังสือตัวจริงจะอยู่ที่เจ้าของหนังสือ ตัว Scan จะถูกส่งไปให้ผู้รับ แต่ระบบสามารถให้ระบุได้ว่าจะส่งตัวจริงไปด้วยหรือไม่ส่ง และสามารถส่งคืน(ตีกลับ)ได้หากเอกสารตัวจริงยังไม่มา โดยระบบจะบันทึกการเดินหนังสืออย่างละเอียด

2.ในกรณีการสั่งการ ลงนามก็จะมีการ scan เพิ่มเติม โดยหน้าห้องจะต้องบันทึกการสั่งการเข้าระบบด้วย

3.การลงนามนอกเหนือผู้บริหารใช้การยืนยันจากระบบ (Authentication)

4.การส่งหนังสือลับจะไม่ได้ส่งผ่านระบบ

ทั้งนี้ได้ให้ข้อสังเกตุว่าการพัฒนาระบบจะต้องไปพร้อมกับระเบียบ ที่ต้องมีความครอบคลุมและชัดเจน 

 

 

 

หน่วยงาน: 
ศท.
รูปภาพ: 
ทีม สป.พณ.
ทีม สป.วท.
...
ด้วยความขอบคุณจากทีม วท.
4
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 4 (2 โหวต)

ความคิดเห็น

เสียดายไม่ได้ไป

 ผมเสียดายที่ไม่ได้ไปดูด้วย จะได้เพิ่มความรู้เพิ่มเติม