ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 12 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 13 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 8 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 15 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 35 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 20417047
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 939
  • Your IP: 44.192.26.60
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก kamonwan@mhsri.go.th

กระทรวงวิทย์ฯ ชวนเยาวชนเล่นกลวิทยาศาสตร์จากของใช้ในบ้าน

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช.  และ อพวช.   จัดกิจกรรม  “คุยกัน..ฉันท์วิทย์ สัญจร”  ในหัวข้อ “กลวิทยาศาสตร์”  ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี (จามจุรีสแควร์) สามย่าน กรุงเทพมหานคร  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ฤทัย  จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์  สวทช.   มาให้ความรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

         ในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีค่าครองชีพสูงขึ้น หลายครอบครัวต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีคุณค่าและประหยัด  ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ถือเป็นสาขาวิชาความรู้  และเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสำคัญในนโยบายการสร้างความรู้ ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องวางรากฐานตั้งแต่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  ปลูกฝังให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีหลักคิดที่เป็นเหตุเป็นผล และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

          อาจารย์ฤทัย  จงสฤษดิ์  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช.  กล่าวว่า กลวิทยาศาสตร์  เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์ ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน  โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านที่หาได้ง่าย และไม่เปลืองสตางค์ในการซื้อหา เช่น น้ำส้มสายชู  แป้ง เทียน  มะนาว ไม้จิ้มฟัน เป็นต้น  มาทำการทดลองในรูปแบบการเล่นกลวิทยาศาสตร์  ดังตัวอย่างกิจกรรมในการทดลอง ได้แก่  กิจกรรมสบู่ขยายร่างเป็นยักษ์....ลอยมหาสมุทร     เราจะพบกับสบู่ที่สามารถพองตัวฟองฟู่มหึมาได้ในเตาไมโครเวฟอย่างน่ามหัศจรรย์  เทคนิคการเป่าลูกโป่งแบบไม่เมื่อยปากเพียงใช้สารเคมีง่ายๆ ที่หาได้ในห้องครัว  การตัดกระดาษเล่นหน้าห้องรับแขกเป็นห่วงพิสดารหลายๆ แบบ   การเจาะถุงโอเลี้ยงจนพรุนไปทั้งถุง แต่ทำอย่างไรก็น้ำโอเลี้ยงก็ไม่รั่วออกมา  เราสามารถเปลี่ยนผ้าปูโต๊ะได้โดยไม่ต้องยกของบนโต๊ะออกได้  หรือการเห็นแสงพิศวงที่ปกติสายตามองไม่เห็น เพียงใช้กล้องถ่ายรูปหรือกล้องจากโทรศัพท์มือถือถ่าย

           อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าว มีความพิเศษตรงที่เด็กและเยาวชน จะได้มีโอกาสลงมือทดลองได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งได้รับความรู้และคำแนะนำจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรงอย่างใกล้ชิด ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้และความสนุกสนานแล้ว ยังสร้างมิตรภาพและความอบอุ่นภายในครอบครัวได้อย่างดียิ่ง  อาจารย์ฤทัย กล่าวทิ้งท้าย

ท่านสามารถติดตามข่าวสาร  การจัดกิจกรรม คุยกัน..ฉันท์วิทย์  
ได้ที่   http://www.most.go.th/scitalk
สนับสนุนข้อมูลโดย:  ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช.
ผู้เขียนข่าว : กมลวรรณ  เอมสมบูรณ์  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวง
                 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Call Center : 1313

 

หน่วยงาน: 
สสก.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี