ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 22 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 22 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 42 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 17 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 24 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 38 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21261068
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 44.210.77.106
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก

หมู่บ้าน

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อนุมัติให้คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ดำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านคราม บ้านโนนนคร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมพัฒนาและสร้างความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องคราม สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านคราม บ้านโนนนครและส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

ด้วย ในวันที่ 2 กพ. 56 ที่ผ่านมา ก.วิทย์ โดยโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายฯ ร่วมกับ อ.สุชน ผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควันและส่วนราชการท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านกว่า 50 คน ร่วมกัน การเสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อลดปัญหาหมอกควันของโครงการข้าวโพดลดหมอกควันโดยมีนายอำเภอแม่แจ่มเป็นประธานและมีผู้นำชุมชนในอำเภอแม่แจ่ม ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ และผู้รับผิดชอบโครงการจาก มช. เข้าร่วมเสวนา

 

หน่วยงาน: 
สส.
รูปภาพ: 
เสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อลดปัญหาหมอกควัน
เสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อลดปัญหาหมอกควัน
เสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อลดปัญหาหมอกควัน
เสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อลดปัญหาหมอกควัน
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

 มาแล้วครับทุกท่นสำหรับการทำงานเพื่อชุมชน ความร่วมมือของ 3 ภาคสำคัญ ภาคประชาชน ภาคองค์ความรู้ และภาคราชการ ก่อเกิดความสำเร็จอีกระดับหนึ่งของการนำ ว และ ท สู่ชุมชน ช่วยตีแตกกับคำว่า ยังไงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เข้าไปอยู่ชุมชนไม่ได้  มาชมกันครับว่าประสบความสำเร็จได้อย่างไร

หน่วยงาน: 
สส.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

 ในการดำเนินงานหมู่บ้านครามในปีแรก (ปีงบประมาณพ.ศ.

หน่วยงาน: 
สส.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

 ตามที่ สำนักประเมินผล สำนักงบประมาณ กำหนดแผนการลงประเมินโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย ว และ ท ใน 5 ภูมิภาค โดยมีขั้นตอนในการเลือกหมู่บ้าน คือ 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี