ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 49 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 51 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 5 วัน ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21923737
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 955
  • Your IP: 3.236.47.240
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก

บูรณาการ

 เรื่อง “การบูรณาการแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
ปีงบประมาณ 2556 – 2561 : ประเด็นการวิจัยและพัฒนา”
ระหว่างวันที่ 14 - 18 มกราคม 2556
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

.....................................

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

 หลาย ๆ ท่าน คงได้รับทราบกระบวนการทำงานแนวใหม่ของ วท. มาบ้างแล้ว ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับทราบข้อมูลมาบ้างเช่น เรื่องการจัดทำโครงการตอบสนองแผนปฏิบัติการสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ หริอ country stretegy ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการทำงานแบบบูรณาการทุกกระทรวงเข้าด้วยกัน  โดย วท. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 4 เรื่อง คือ

หน่วยงาน: 
สส.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

เมื่อวันที่ 16-17 กย. 55 ทีมคลินิกเทคโนโลยีส่วนกลาง ร่วมกับ วว.(พี่อินทราวุธ) และ มทร.พระนคร(อ.จุฑามาศ) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจากโจทย์บูรณาการจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้ผลิตขนมมั่วหลาว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้ทำการสำรวจพบว่า ผู้ผลิตต้องการคเรื่องจักรในการตัดแผ่นขนมเพื่ลดแรงงานคน และการปรับปรุงโรงเรีือนให้ได้มาตรฐาน 2.

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

 เสร็จกันไปเรียบร้อยสำหรับงานบูรณาการจังหวัดที่ร่วมมือกันทุกหน่วยงานใน วท. และเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั้ง อสวท. ก็เข้ามาร่วมด้วย หลายท่าน หมู่บ้านก็ไปดูมา 2 หมู่บ้าน อะไรจะเยอะขนาดนั้น 555++ ตามไปดูรูปกิจกรรมกันที่

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

 บูรณาการจังหวัดภาคใต้อันดามัน

วันที่จัดกิจกรรม: 
Thu, 2012-06-07 09:00 - Fri, 2012-06-08 16:30
หน่วยงาน: 
สส.