ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

7 ปี 51 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 51 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 19 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 39 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 14 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 14 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 22 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 19007404
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 933
  • Your IP: 3.236.221.156
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก

บล็อก

 ต่อด้วยเรื่องของการแพร่กระจายและการยอมรับนวัตกรรม

เทคโนโลยีหลายลักษณะจัดว่าเป็นนวัตกรรม (Innovation) สำหรับบุคลเป้าหมาย ดังนั้นการทำงานถ่ายทอดเทคโนโลยีจึงต้องอาศัยหลัก และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายและการยอมรับนวัตกรรม รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตราหรือความเร็ว-ช้าในการยอมรับเทคโนยีของบุคคลเป้าหมายเข้ามาใช้อธิบายปรากฏการณ์นี้ รวมไปถึงวิธีที่ใช้ในการถ่ายทอด ด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการของการทำงานในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

 ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นจัดได้ว่าเป็นลักษณะหนึ่งของการสื่อสาร หรืออาจเรียกได้ว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือทำงานที่สำคัญ ในกระบวนการของการถ่ายทอดเทคโนโลยี ต้องอาศัยกระบวนการในการสื่อสารเข้ามาช่วยอธิบายด้วย กล่าวคือ

ผู้ถ่ายทอดนวัตกรรม เปรียบเสมือนเป็นผู้ส่งสาร (Sender)

เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเปรียบเสมือนเป็น สาร (Message)

วิธีการถ่ายทอด/ส่งเสริม เปรียบเสมือนเป็นช่องสาร หรือช่องทางในการส่งสาร (Channel)

ผู้รับนวัตกรรม เปรียบเสมือนเป็นผู้รับสาร (Receiver)

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

 เอา โปสเตอร์การจัดการความรู้ในอดีตมาฝาก ย้ายามาจากระบบเดิม

 

 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ/หรือธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น การรักษาความเป็นส่วนตัว (Pricacy) หรือ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) กล่าวคือ คงเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่ ถ้าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ / ลูกค้าซึ่งให้ไว้กับเว็บไซต์ที่ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถูกเผยแพร่ โดยที่เจ้าตัว (ผู้ใช้บริการ) ไม่อนุญาต ข้อมูลส่วนตัวนี้ไม่ใช่เพียงแค่ หมายเลขบัตรเครดิตเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง ชื่อ-ชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ เป็นต้น ซึ่งธุรกิจบริการหรือผู้ที่ดูแลเว็บไซต์นั้นๆ จะต้องจัดให้มีกลไกหรือระบบรักษาความ

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

 --PENDING--       ยังอยู่ในระหว่าง edit

โปรแกรมฟรี มีอยู่มากมายให้ท่านสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้  และได้มีผู้เขียนบทความแนะนำโปรแกรมฟรีที่เป็นที่นิยมที่สุดและจัดเป็นหมวดหมู่ไว้ จึงนำมาเผยแพร่ต่อ โดยนำมาเรียบเรียงและให้ความเห็นเพิ่มเติม โปรแกรมบางโปรแกรมเป็น OpenSource บางตัวก็ไม่เป็น ถ้าเป็น Opensource ก็สามารถได้ source code มาพัฒนาเพิ่มเติมต่อยอด แต่ถ้าไม่เป็น OpenSource ก็จะได้แค่นำโปรแกรมมาติดตั้งใช้งานเท่านั้น  แต่ที่สำคัญคือใช้ได้ฟรี ไม่เสียเงิน

หน่วยงาน: 
ศท.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (3 โหวต)

รายการบล็อกล่าสุด