ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 6 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 6 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 26 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 47 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 8 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 22 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 19735735
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 937
  • Your IP: 44.200.175.255
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก

บล็อกของ ekapong@mhsri.go.th

ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการหมู่บ้านหม่อนไหนไร้สารเคมี บ้านห้วยทราย ม.6 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา เดินทาง 700 กว่ากิโล เดินทาง 7 โมงเช้า กลับถึง กทม. เกือบ 3 ทุ่ม อยู่ในหมู่บ้าน 3 ชม. ได้เห็น พื้นที่ปลูกหม่อนที่มีการจัดสรรพื้นที่สาธารณะในการทำแปลงปลูกหม่อนพันธุ์สกล 72 มีการจัดอบรมการย้อมไหมด้วยน้ำคราม โดยวิทยากรศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ  แต่เมื่อปีที่แล้วทาง สทน.

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

เมื่อวาน(30 พค.) ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการหมู่บ้านหม่อนไหมแพรวา กาฬสินธุ์ ที่ บ้านหนองช้าง ม.3 ต.หนองช้าง อ.สมาชัย กาฬสินธุ์  

หน่วยงาน: 
สส.
4
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 4 (1 โหวต)

ได้รับเมล์มา เลยนำมาส่งต่อ

เรียน บุคลากร สป.วท. และ สร. เพื่อโปรดทราบ เรื่อง "การปรับปรุงแก้ไข พรบ.กบข." ซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้ ขรก.ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 มีสิทธิเลือกลาออก หรือขอสมัครเป็นสมาชิก กบข. รวมทั้ง ขรก.บำนาญที่เป็นสมาชิก กบข. สามารถลาออกและกลับไปใช้บำนาญสูตรเดิมได้ ดังรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

Appreciative Inquiry (AI) คืออะไร 

สุนทรียสาธก หรือ Appreciative Inquiry (Coopperrider D. L. and Whitney D., 1999) คือกระบวนการศึกษาค้นหาร่วมกันเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคน ในองค์กร หรือของโลกที่อยู่รอบตัวของเขา AI คือคือกระบวนการค้นหาอย่างเป็นระบบว่าอะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ระบบดำเนินไปอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อระบบนั้นสามารถบรรลุซึ่งประสิทธิผลสูงสุดไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ด้านนิเวศวิทยา หรืออะไรที่เกี่ยวกับมนุษย์ก็ตาม

หน่วยงาน: 
สส.
เอกสารประกอบ: 
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

 

เงื่อนไขด้านปัจจัยการผลิต (Input Factor Conditions) ได้แก่ ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แหล่งเงินทุน ฯลฯ ที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

เงื่อนไขด้านอุปสงค์ (Demand Conditions) ได้แก่ ทัศนคิและรสนิยมของผู้บริโภค ระดับความพิถีพิถันและความเรียกร้องต้องการของผู้บริโภคต่อสินค้าและบริการของบริษัท ลักษณะและโครงสร้างการแบ่งส่วนการตลาดสำหรับสินค้าและบริการของบริษัท ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละส่วนการตลาดเป็นที่คาดเดาได้ในระดับใด ฯลฯ

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี