ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

7 ปี 51 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 51 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 19 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 40 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 47 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 2 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 14 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 15 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 22 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 19039046
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 933
  • Your IP: 34.239.147.7
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก

บล็อกของ ekapong@mhsri.go.th

 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  คือ แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม แล

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

ในการทำโครงการมีคำหลาย ๆ คำที่เราต้องทำความรู้จัก และทำความเข้าใจว่าแต่ละคำ มีวัตถุประสงค์อะไรและต้องการอะไรจากการดำเนินโครงการ วันนี้ผมมีอยู่ 3 คำ ที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายทุกท่านครับ

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

 โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย (ทุนเอพีไอ)

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ ดร.สุจินดา โชติพานิช ม.ป.ช. , ม.ว.ม.
อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น.

หลายท่านคงได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของท่านอดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่านสุจินดา โชติพานิช ซึ่งเป็นการสูญเสียครรั้งสำคัญอีกครั้งของปูชนียบุคคล คนสำคัญที่มีบทบาทในการผลักดันงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่พี่น้องประชาชน มีผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแท้จริง

หน่วยงาน: 
สส.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (4 โหวต)

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงศึกษาธิการ (มหาวิทยาลัย) ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2551-2555) โดยสนับสนุนงบประมาณแก่มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2551-2554 มีคู่มหาวิทยาลัย – โรงเรียนเข้าร่วมดำเนินการโครงการ วมว. รวม 7 แห่ง ดังนี้

หน่วยงาน: 
สส.
4
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 4 (1 โหวต)

รายการบล็อกล่าสุด