ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 5 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 5 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 6 วัน ก่อน
10 ปี 7 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 20 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 27 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 28 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 19633577
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 936
  • Your IP: 44.197.230.180
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก

บล็อกของ ekapong@mhsri.go.th

 ในการจัดกิจกรรมบูรณาการจังหวัด ทุกครั้งก็้องไปดูงนหมู่บ้าน คราวนี้ที่ จ.จันทบุรี ได้นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมไปดูงานหมู่บ้านฯ คนจันทร์ชันโรง ได้ไปรู้ว่าผึ้งตัวน้อยที่เรียกว่า ชันโรง นั้นมีประโยชน์ต่อชาวสวนผลไม้มากขนาดไหน ตามไปรูปภาพกิจกรรมกัน

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

ผมเพิ่งได้อ่านระเบียบการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ สป. ซึ่งได้บังคับใช้ไว้ตั้งแต่ปี 2553 แต่ก็ยังไม่เห็นข้อมูลนี้ในระบบ km น่าจะมีให้โหลดอ่าน และมีหลายประเด็นที่น่าจะหยิบยกขึ้นมาทำเป็นการจัดการความรู้ได้ เช่น การสแกนไวรัสทำอย่างไร การอับเดตโปรแกรมฆ่าไวรัสทำอย่างไร สำหรับผมคงไม่มีปัญหา แต่สำหรับคนอื่น คงจะเจอปัญหาหลาย ๆ อย่างในระเบียนปฏิบัติ เช่น บางประเด็นน่าจะมีการจัดให้ความรู้ จัดทำเป็น e learning ง่าย ๆ จัดหลักสูตรให้กับข้าราชการใหม่ที่เข้าทำงานใน สป.  จัดเสียงตามสาย เช่น ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนระบบเครือข่ายใหม่ มันจะดีกว่าเดิมอย่างไร(ไม่ต้องตอบผมนะครับ)  

 

หน่วยงาน: 
สส.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

พอดีไปอ่านบทความนี้มาเลยเห็นว่ามีหลายสิ่งให้ชวน ขบ และ คิด ทั้งคิดตามและคิดต่าง ลองอ่านดูครับ

 โดย สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง

หน่วยงาน: 
สส.
4
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 4 (1 โหวต)

องค์กรที่ยิ่งใหญ่ และสร้างความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน คือองค์กรที่สามารถทำให้บุคลากรของตน มีความรับรู้(Awareness) ได้ว่า เขาแล้วมีหน้าที่ทำให้

องค์กรบรรลุเป้าหมายโดยส่วนรวมได้อย่างไร...?

Competency มีคำแปลเป็นไทยไว้มากมาย อาจจะเรียกว่า ความสามารถ สมรรถนะ ศักยภาพ หรือความเชี่ยวชาญ ซึ่งยากที่จะหาข้อสรุปได้  เพื่อความเข้าใจง่ายๆ ว่า competency หรือ ความเชี่ยวชาญ นี้ก็คือ

ชุดขององค์ความรู้(knowledge)

ทักษะ(skill)

และการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะดังกล่าวในการกระทำใดๆ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ อย่างมี

สติสำนึก (consciousness)

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

 รายงานประจำปีเป็นเอกสารสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ เพื่อที่จะสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีว่า สิ่งที่แต่ละหน่วยงานไปดำเนินการไปตอบยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ที่สางไว้อย่างไร และดำเนินการไปถึงไหนแล้ว  ผมอ่านรายงานประจำปีของ วท. ทุกปี ก็พยายามคิดตามว่า ในแต่ละปีมีอะไรที่ วท.

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด