ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 29 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 49 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 51 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 5 วัน ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21915228
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 955
  • Your IP: 3.236.70.233
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก

KM-PMQA

ลำดับที่ ปีงบประมาณ เรื่อง
1 2556 มุมคุณธรรม จริยธรรม
2 2555 บริหารช่วยความจำ
3 2555 ดอกไม้ และสีประจำ วท. ...?
4 2554 คู่มือการบริหารโครงการ (Project Management)
5 2554 รายงานผลKM-LD3-รอบ12เดือน
6 2554 การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สป.วท. ครั้งที่ ๓/๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔
7 2554 รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
8 2554 การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สป.วท. ครั้งที่ ๑/๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔
9 2554 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดองค์ความรู้และการจัดทำแผนการจัดการความรู้ สป.วท. พ.ศ.๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ และ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔
10 2553 คำสั่งแต่งตั้งกลุ่มปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ในสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
11 2553 แผนการจัดการความรู้ (สบ.)
12 2552 คู่มือการตกผลึกความรู้ การบริหารจัดการนิทรรศการและอบรมเชิงวิชาการ ของงาน STKC
13 2552 แผน KM การบริหารจัดการนิทรรศการและอบรมเชิงวิชาการ ของงาน STKC (KM ปี 2552)
14 2552 แบบประเมินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ด้านการพิจารณาคัดเลือกโครงการ เพื่อการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.)
15 2552 คู่มือความรู้ด้านบริหารจัดการการจัดกิจกรรมนิทรรศการของงาน STKC (ศท.)
16 2552 คู่มือ ความรู้ด้านบริหารจัดการการจัดอบรมเชิงวิชาการของงาน STKC (ศท.)
17 2552 แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3 (สส.) และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี