ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 2 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21984900
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 3.235.195.196
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

วันที่ 5 ก.ค. 56 เวลา 13.00-19.30 น. คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย นำโดย รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี) อ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ (ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี) และ นส.ภิสาย ขุนทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานจาก มทร.ศรีวิชัย อาทิ อ.ณิชา ประสงค์จันทร์ อ.ชญาดา เฉลียวพรหม เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ระดับครัวเรือนภายในชุมชน (BioGAS@Home) บ่อแรกของคลินิกเทคโนโลยี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งนายอุดม ทักขระ นายก อบต.รำแดง และทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินโครงการได้เป็นอย่างดี ยิ่ง โดยในครั้งนี้ คลินิกเทคโนโลยีได้รับเกียรติอย่างสูงจาก รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตก๊าชชีวภาพ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรหลัก อ.จีรศักดิ์ เพียรเจริญ อาจารย์จากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ อ.นพดล โพชกำเนิด อาจารย์จาก สาขาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรตัวคูณ และมีผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีประมาณ 20 คน เป็นทั้งจาก อบต.รำแดง อบต.ท่าหิน อบต.ชะแล้ และ อบต.คลองรี ความสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีในวันนี้พบว่านอกจากจะได้บ่อก๊าซชีวภาพบ่อ แรกและได้วิทยากรตัวคูณเพิ่มแล้ว ผลของโครงการนี้ยังได้ช่างชุมชนเพิ่มอีกมากมายที่พร้อมจะเป็นกำลังหลักในการ ขยายบ่อก๊าซภายใน อบต. ภายใต้แนวคิด BioGAS@Home ต่อไป

 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

รายการบล็อกล่าสุด