ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 9 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

 • Total Visitors: 21160129
 • Unique Visitors:
 • Registered Users: 173
 • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
 • Published Nodes: 940
 • Your IP: 44.200.169.3
 • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) เป็นคุณลักษณะหนึ่งที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ตามที่ NASPA (Student Affairs Administrators in Higher Education) อ้างถึง ซึ่งโมเดลหนึ่งในการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ คือ “7 Pillars” โดย SCONUL

 

SCONUL หรือ Society of College, National and University Libraries เป็นการทำงานร่วมกันของห้องสมุดวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และห้องสมุดแห่งชาติในประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1950

7 Pillars โมเดล ที่ SCONUL พัฒนาขึ้นนั้น ประกอบด้วย

 1. ความสามารถในการระบุถึงสารสนเทศที่ต้องการ (Identify)
 2. ความสามารถในการประเมินความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่และการระบุช่องว่างของสารสนเทศ (Scope)
 3. ความสามารถในการสร้างกลยุทธ์เพื่อระบุถึงแหล่งสารสนเทศ (Plan)
 4. ความสามารถในการระบุแหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ (Gather)
 5. ความสามารถในการเปรียบเทียบและประเมินสารสนเทศที่สืบค้นและเข้าถึงได้จากแหล่งต่างๆ (Evaluate)
 6. ความสามารถในการบริหารจัดการสารสนเทศอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ (Manage)
 7. ความสามารถในการประยุกต์และนำเสนอความรู้ที่ได้ (Present)

 

จากภาพโมเดลจะเห็นว่าการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศนั้น ไม่ได้เป็นเส้นตรง ซึ่งหมายความว่า ผู้พัฒนาสามารถพัฒนาทักษะแต่ละทักษะหรือบูรณาการร่วมกับทักษะอื่นๆ ได้

ทั้งนี้ในแต่ละทักษะของการพัฒนานั้น แบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ

 1. คุณลักษณะและพฤติกรรม หรือ ความเข้าใจ
 2. ความเชี่ยวชาญและความสามารถ หรือ ความสามารถ

ความสามารถในการระบุถึงสารสนเทศที่ต้องการ (Identify)

 • ความเข้าใจใน

ข้อมูลและสารสนเทศใหม่นั้นถูกผลิตและเผยแพร่อย่างต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งการรู้สารสนเทศนั้นเกี่ยวโยงถึงนิสัยของการเรียนรู้ และการค้นหาสารสนเทศใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังต้องเข้าใจว่าความคิดและโอกาสถูกสร้างขึ้นจากการค้นหาสารสนเทศ อีกทั้งการเข้าใจถึงอัตราการผลิตสารสนเทศในปัจจุบัน

 • ความสามารถที่จะ
 1. ระบุการขาดความรู้ในแต่ละสาขาวิชา
 2. ระบุหัวข้อ และคำถามของการสืบค้น ซึ่งรวมถึงความสามารถในการนิยามหัวข้อหรือคำถามนั้นด้วยการใช้ศัพท์เฉพาะเบื้องต้นได้
 3. ตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการสารสนเทศ
 4. ใช้สารสนเทศเดิมเพื่อสนับสนุนการสืบค้นใหม่
 5. ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตนในการสืบค้นสารสนเทศ
 6. บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสืบค้น

ความสามารถในการประเมินความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่และการระบุช่องว่างของสารสนเทศ (Scope)

 • ความเข้าใจใน

ประเภทของสารสนเทศและลักษณะที่แตกต่างกันรวมถึงรูปแบบ คือ ฉบับพิมพ์ หรือ ดิจิทัล นอกจากนี้ยังต้องเข้าใจถึงกระบวนการผลิตสารสนเทศ และความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศ ตลอดจนบริการใดที่มีอยู่เพื่อช่วยในการเข้าถึงสารสนเทศและจะเข้าถึงได้อย่างไร

 • ความสามารถที่จะ
 1. รู้ว่าอะไรที่ไม่รู้ คือ การระบุช่องว่างของสารสนเทศ
 2. ระบุประเภทของสารสนเทศที่ดีที่สุดที่จะตอบสนองความต้องการ
 3. ระบุเครื่องมือเพื่อช่วยในการสืบค้น
 4. ระบุรูปแบบที่ต่างกันของสารสนเทศที่อาจถูกผลิตและเผยแพร่
 5. แสดงความสามารถในการใช้เครื่องมือใหม่ต่างๆ ที่มีอยู่

ติดตามอ่านตอนต่อไป คลิกที่นี่

ที่มาข้อมูล:
SCONUL Working Group on Information Literacy. (2001) The SCONUL Seven Pillars of Information Literacy
Core Model For Higher Education [Online]. Available from:http://www.sconul.ac.uk/groups/information_literacy/publications/coremodel.pdf

[Accessed October 1, 2011].

แหล่งข้อมูล : http://www.stks.or.th/blog/?p=12057

 

 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี