ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 19 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 26 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 4 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

 • Total Visitors: 22013909
 • Unique Visitors:
 • Registered Users: 173
 • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
 • Published Nodes: 956
 • Your IP: 3.93.74.25
 • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก pusit@mhsri.go.th

ปัจจุบัน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการบริหารโครงการทั้งขนาดเล็ก/ใหญ่หลายโครงการ อีกทั้งในการบริหารงานขององค์การนั้น โครงการจะเป็นงานประเภทหนึ่ง ที่ถูกกำหนดขึ้นในองค์การ เพื่อที่จะแปลงเจตนารมณ์ในเชิงกลยุทธ์(Strategic Intent) ของผู้บริหารระดับสูง ให้กลายเป็นกลวิธี (Tactics) ที่จะนำไปสู่การจัดการในระดับปฏิบัติการอย่างได้ผล ตรงตามความต้องการหรือเป้าหมาย ทั้งนี้ ไม่ว่ากลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นนั้นจะเป็นตั้งรับ หรือเชิงรุก ก็ตาม

นอกจากนั้น การจัดการโครงสร้างของงานในปัจจุบัน มีความซับซ้อนมากขึ้น มีส่วนของรายละเอียด และการใช้ทรัพยากรต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจำนวนมาก ดังนั้นการบริหารและการจัดงานที่ดี และทำทุกอย่างให้เป็นระบบแบบแผนจึงไม่ควรมองข้าม ซึ่งทุกอย่างที่ใช้ประกอบการทำงาน ส่วนใหญ่จะใช้เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถควบคุมดูแลการบริหารงานโครงการได้

ด้วยเหตุนี้ หลายๆคนที่รับผิดชอบในการบริหารโครงการ จึงพยายามหาเครื่องมือช่วยบริหารโครงการ บ้างก็เลือกใช้ MS Excel แต่ก็ยากลำบากในการจัดทำ Workload สำหรับโครงการ แต่ก็มีอีกส่วนที่พยายามถามถึง MS Project ที่สามารถจัดกิจกรรม ทรัพยากรที่มี และงบประมาณ สุดท้ายก็ติดปัญหาเรื่อง งบประมาณ ที่ต้องจ่ายให้กับค่า ลิขสิทธิ์(Copyright) และ ใบอนุญาต(License)

อย่างไรก็ตาม ผมเองในฐานะที่เป็นคนไอที จำได้ว่าเคยใช้งานซอฟต์แวร์ทางเลือก Open Source Software & Freeware ที่มีการใช้งานด้านการบริหารโครงการที่พอจะเทียบเคียงกับ MS Project อยู่โปรแกรมหนึ่ง เรามาดูกันว่า โปรแกรมนี้พอจะนำไปใช้ทดแทนได้หรือไม่ (คำตอบของผมเอง = น่าจะใช้งานได้ และดีกว่าจะไปเสียเงิน หรือกระทำผิดกฎหมาย)

โปรแกรม Open Proj

Open Proj เป็นโปรแกรมบริหารโครงการ ซึ่งช่วยในการวางแผนโครงการ โดยมีความสามรถใกล้เคียงกับ MS-Project อีกทั้ง Open Proj เป็นฟรีแวร์ สามารถดาวน์โหลดใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โปรแกรมนี้มีความสามารถครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบโครงการ และสร้างโครงสร้างของงาน สามารถเพิ่มและจัดการกับงานหลัก และงานแยกย่อยต่างๆในโครงการนั้นๆ รวมถึงการบริหารทรัพยากรที่ใช้อย่างถูกต้องโดยผ่านการคำนวณ พร้อมทั้งประเมินและสรุปความคืบหน้าของโครงการ จัดสรร วิเคราะห์ และวางแผนงาน (Schedule) ในโปรเจ็กต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และรองรับไฟล์ Microsoft มีการตั้งเวลาให้กับโครงการ มีการแสดงในรูปแบบ Gantt Charts, Network Diagrams (PERT Charts), Work Breakdown Structure(WBS) and Resource Breakdown Structure(RBS) charts, Earned Value costing, และอื่นๆ

รายละเอียดส่วนต่างๆ ของโปรแกรมเพิ่มเติมมีดังนี้

 •     Earned Value costing
 •     Gantt chart
 •     Network Diagrams
 •     PERT graph
 •     Resource Breakdown Structure (RBS) chart
 •     Task usage reports
 •     Work Breakdown Structure (WBS) chart
 •     Most advanced scheduling engine
 •     Available on Linux, Unix, Mac or Windows
 •     Key component in the Office family
 •     It even opens existing Microsoft or Primavera files

มาดูหนัาตาของโปรแกรมกันนะครับ


 

สำหรับคนที่เคยเห็นหน้าตาของ MS Project ก็จะรู้เลยว่าไม่ได้ต่างกันมากนัก สามารถนำมาใช้งานบริหารโครงการได้เหมือนกัน

ท่านที่สนใจใช้งานโปรแกรม สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Homepage : http://en.wikipedia.org/wiki/OpenProj
Software : ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ : OpenProj 1.4 (File Size : 6.51 MB) และ
Manual : คู่มือการใช้งานดาวน์โหลดตามไฟล์ เอกสารประกอบ ด้านล่างนะครับ (Credit : เอกสารจาก IT CIRCLE)

สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณ ผสถ. พี่ตุ้ม(วนิดา บุญนาคค้า) ที่ได้ให้โจทย์ เพื่อผมนำไปค้นคว้าหาคำตอบ มารองรับงานสำหรับผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารโครงการ

สวัสดีครับ

ติดตาม บล๊อกของผมได้ที่ : บล็อก NyBoy : pusit@most.go.th นะครับ

 

หน่วยงาน: 
ศท.
เอกสารประกอบ: 
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (3 โหวต)

ความคิดเห็น

Project-based Management คืออะไร

ปัจจุบัน การบริหารจัดการงานในองค์การในรูปโครงการมีมากขึ้น การจัดการงานแบบนี้ เรียกเป็นภาษาทางการบริหารว่า “Project-based Management” วิธีการก็คือ กำหนดให้แต่ละงานหรือภารกิจที่จะทำมีลักษณะเป็นโครงการที่สามารถบริหารกิจกรรมตามโครงการ และงบประมาณในตัวเสร็จสรรพ ส่วนจะใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เช่น Microsoft Project หรือโปรแกรมใดควบคุมการบริหารโครงการก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับ

ลักษณะของการบริหารงานแบบโครงการนี้ มักพบได้กับส่วนงานราชการทั่วไปอยู่แล้ว เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเสนองบประมาณตามโครงการ เพื่อให้การบริหารโครงการเกิดประสิทธิภาพ แต่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่า ในปัจจุบันและที่ผ่านมาการบริหารโครงการของภาครัฐเป็นไปอย่างนั้นหรือไม่ เช่นเดียวกับภาคเอกชน ก็คงต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้มาก และปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่า บทบาทของผู้บริหาร โดยเฉพาะที่เรียกว่าผู้บริหารโครงการนั้น มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จหรือสัมฤทธิ์ผลของการบริหารโครงการเป็นอย่างยิ่ง และเนื่องจากการจัดการโครงการเกี่ยวข้องกับงบประมาณอย่างแยกกันไม่ออก

เทคนิคของการบริหารโครงการส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเรื่องของการหาวิธีในการจัดทำโครงการที่สามารถควบคุม ติดตาม วัดผลจากการทำงานบนพื้นฐานของงบประมาณได้ และแน่นอนว่าการบริหารโครงการก็ต้องทำให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่านั่นเอง

เสริมเติมให้เต็ม หรือ ตัดทอนคิดต่าง ได้เลยนะครับ

 

ผมกำลังจะเขียนพอดี

ตอนนี้หลายๆ คนคงได้ยินคำว่า project base และก็คำว่า program base มากขึ้น เนื่องจากนโยบายของผู้บริหารที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานทำงานและบริการงานในลักษณะของการบริหารโครงการ โดยให้ดึงบุคลากรที่มีศักยภาพในแต่ละด้านมาร่วมกันทำงานให้มากขึ้น แต่ทุกอย่างย่อมมีทั้งข้อดีข้อเสีย วันนี้ผมเลยเขียนเป็นบล๊อคขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการทำงานบนฐานของการบริหารโครงการ ก่อนอื่น ผมมีโปรแกรมในการบริหารโครงการมาแนะนำ นอกเหนือจาก Microsoft Project ก็มี Open Project ซึ่งเป็น open source ลองโหลดกันไปใช้กันดู หรือใครทำแล้วจะโหลดมาแชร์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็ได้นะครับ ทีนี้มาถึงประเด็นที่จะคุยกัน ว่าเราจะคุยกันในเรื่องอะไรบ้าง 1. project base คืออะไร และเรารู้จักกับการทำงานในลักษณะโครงการมากน้อยแค่ไหน 2. project base จะเกี่ยวโยงกับ S-Curve ได้อย่างไร 3. การบริหารโครงการประกอบด้วยอะไรบ้าง มาแลกเปลี่ยนกันครับ

รายการบล็อกล่าสุด