ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

7 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 12 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 40 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 47 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 8 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 8 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 15 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 18443456
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 172
  • Last Registered User: asa.v@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 932
  • Your IP: 3.239.129.91
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

ผมมีเอกสารที่เกี่ยวกับ PMQA มาฝาก 2 เรื่อง

  1. เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554(ไฟล์ 2554.pdf)
  2. การตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certify FL) (ไฟล์ Certify FL.pdf)

ที่มา การประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สป.วท. และคณะทำงานเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ สป.วท.   ครั้งที่ 2/2553 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 2

หน่วยงาน: 
สส.
เอกสารประกอบ: 
4
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 4 (1 โหวต)

รายการบล็อกล่าสุด