ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 19 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 26 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 33 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 4 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 22014151
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 3.93.74.25
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก saowanee8@mhsri.go.th

เมื่อวาน...ตามคุณรวีฯ  พาข้าราชการบรรจุใหม่ (สป. วศ. ปส. และเพื่อนบ้าน ก.อุตฯ) รวมเกือบ 80 ชีวิต ไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมถือศีล 8 ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ นอนวัด 1 คืน (ท่านรอง เสาวณี ไปค้างด้วย)   ซึ่งจะเป็นการสวดมนต์และฝึกฝนการพัฒนาจิต/สมาธิ และฟังการบรรยายธรรมในเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการ   ซึ่งการบรรยายธรรมโดยพระมหาสหัส  ฐิตสาโร(ผศ.) ท่านได้นำข้อความที่เป็นของฝากจากพระมหาเถระถึงข้าราชการทุกท่าน ให้พึงสำนึกไว้ดังนี้
     พระธรรมฐิติญาน  
     * เราได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่
     * เรารับเงินเดือนจากภาษีของประชาชน
     * เราเป็นคนของพระมหากษัตริย์
     พระภิกขุปัญญานันทะ
     * ข้าราชการคือบุคคลที่ทำงานให้ประชาชนชื่นใจ

เลยต้องรีบมา Post เพื่อแบ่งปัน...หากผลัดวันประกันพรุ่ง  บุญจะเสียป่าว .....และถามพระท่านว่า "เราเกิดมาทำไม" (ตามประสาคนขี้สงสัย) ....คำตอบที่ได้ คือ ...เราเกิดมาเพื่อทำหน้าที่...  ตาสว่างเลย/

หน่วยงาน: 
สน.
5
คะแนนของคุณ: ไม่มี เฉลี่ย: 5 (1 โหวต)

ความคิดเห็น

คนเราเกิดมาทำไม

คำถามสั้นคำตอบจึงสั้น หรืออาจเคยได้ฟังคำตอบว่า คนเราเกดมาเพื่อใช้กรรมให้หมดจะได้ไม่ต้องเกิด(ไม่จริงเสมอไป) หรือตอบว่าเกิดมาเพื่อทำความดี ก็พอไหว

ขอแสดงความเห็นขยายความตามแนวของแนวทางมหาญาณและเถรวาทดังนี้

1. มหาญาณแปลว่าญาณใหญ่หรือพาหนะที่ใหญ่ (คนละอย่างกับมหานิกายในประเทศไทยนะครับ) มีแนวความคิดว่าจะต้องช่วยเหลือมนุษยชาติทุกคนไปสู่การหลุดพ้น ไม่ต้องเวียนว่านตายเกิดอีก ถึงแม้เราจะเป็นสุดท้ายก็ยินดี นับเป็นความเสียสละอันยิ่งใหญ่เทียบเท่าพระโพธิสัตย์ ตัวอย่าง เช่น พระธิเบต คำตอบว่าเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ หรือตอบแทนคุณประเทศชาติ แผ่นดินเกิด มุ่งประโยชน์แก่คนส่วนรวม ก็น่าจะสงเคราะห๋อยู่ในแนวนี้ได้

2. เถรวาทแปลว่าคำสอนของพระเถระ (แต่มหาญาณจะเรียกเถรวาทว่าหินญาณแปลว่าญาณแคบหรือพาหนะเล็กคือช่วยสัตว์โลกได้น้อย) มีแนวคิดที่จะปฏิบัติให้ตัวเองได้ผลก่อน จึงจะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ ฟังดูเหมือนเห็นแก่ตัว แต่คำอธิบายคือ ถ้าตัวเองยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วจะไปช่วยใครได้ เหมือนเตี้ยอุ้มค่อม เช่น พระที่มุ่งปฏิบัติไม่ใคร่ยุ่งหรือสอนใครอาจพบเห็นเป็นพระธุดงค์ ที่ปลีกวิเวกออกไป ในประเทศไทยมีแนวนี้เยอะ

      ไม่ว่าแนวไหน จะเรียกอย่างไร ก็ล้วนแล้วแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้า หลักธรรมเดียวกัน คือ อริยสัตย์ 4 ทางสายกลาง คือ มรรคมีองค์ 8 โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ ถึงพร้อมด้วย ทาน ศีล ภาวนา ขึ้นกับจริตความชอบและการบำเพ็ญบารมีมาอย่างไร ที่สำคัญไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนคนอื่น สร้างประโยชน์ตน สร้างประโยชน์ส่วนรวม ถือว่าเป้นที่สุดของการดำเนินชีวิต

เทียมบุญ

 

สั้น กระชับ ชัดเจน

5

 เป็นการสรุปที่ชัดเจนสำหรับ 1 ชีวิตที่เราได้เกิดมาเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อพัฒนาชาติ ตามความสามารถ ศักยภาพของตนเอง

รายการบล็อกล่าสุด