ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 30 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 50 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 18 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 25 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 32 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 46 สัปดาห์ ก่อน
11 ปี 2 วัน ก่อน
11 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21985376
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 956
  • Your IP: 3.235.195.196
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

 จากการดำเนินงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้แผนงานบริการให้คำปรึกษาได้กำหนดให้ทุกเครือข่ายเพิ่มเติมข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด ของแต่ละเครือข่ายเข้าระบบส่วนกลางนั้น จากความร่วมมือดังกล่าวทำให้ในขณะนี้มีข้อมูลเทคโนโลยี จำนวน 1000 กว่าเทคโนโลยี  และมียอดเข้าชมแล้วกว่า 1000000 ครั้ง นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของการบูรณาการข้อมูลระหว่างเครือข่าย นอกจากนี้นข้อมูลดังกล่าวยังนำไปสู่การขอรับคำปรึกษา เข้าสู่ระบบ call center ของคลินิกเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ส่วนกลางได้เปิดช่องทางการรับบริการหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล์ แบบตอบรับธุรกิจ จดหมายข่าว เป็นต้น

 

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี

ความคิดเห็น

ทำไมโลกต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.)

วันนี้มาดูกันว่า ทำไมโลกต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) และจะใช้ วทน. อย่างไรให้ได้ประโยชน์ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการนำ วทน. ไปส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อน่างไร ประเทศไทยจะเดินไปในทิศทางไหน Country Strategy หรือยุทธสาสตร์ของประเทศเป็นอย่างไร แล้วในกระทรวงวิทย์ฯ มีหน่วยงานอะไรบ้าง และแต่ละหน่วยงานจะสามารถขับเคลื่อนยุทธสาสตร์ประเทศ และช่วยเหลือชุมชน สังคมได้อย่างไร พร้อมทั้งตัวอย่างเท๕โนโลยีพร้อมถ่ายทอด โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำไปถ่ายทอดสู่ชุมชน ตัวอย่งการพัฒนาหมู่บ้านภายใต็โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. การพัฒนาและสร้างความตระหนักในด้าน วทน. ผ่านกลไก อสวท.  ข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถเปิดด่านได้ที่ไฟล์ด้านล่าง ซึ่งผมนำมาแชร์แลกเปลี่ยนกัน

 

รายการบล็อกล่าสุด