ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

7 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
7 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 10 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 17 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 24 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 45 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 16380363
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 168
  • Last Registered User: opfy9@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 923
  • Your IP: 18.212.120.195
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบหมายให้ มทร.อีสาน กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็น เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี วท. ดำเนินการเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเน้นสินค้าเกษตรและผ้าไหมแพรวา โดยได้ขอความอนุเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการจัดทำบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์มายัง ศวภ.2 จังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มผ้าไหม-ต้องการเน้นเรื่องผ้านาโนที่มีคุณสมบัติ ความนุ่ม สีไม่ตก และผ้าหอม ทั้งนี้ทางคลินิก มทร.อีสาน กาฬสินธุ์ ต้องการทราบเกี่ยวกับการทำผ้านาโนให้มีคุณสมบัติดังกล่าว ประกอบกับเพื่อให้การพัฒนาบรรจุภุณฑ์สามารถสื่อถึงความมีคุณสมบัติเป็นผ้านาโนด้วย โดยผู้รับผิดชอบโครงการฯ (ผช.สุจิตรา สราวิช และคณะ) โดยได้มีความร่วมมือกันระหว่าง คลินิกฯ กาฬสินธุ์ + ศวภ. 2 + สส.สป.วท.+ศูนย์นาโนโดยผู้บริหารของศูนย์ ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. + กลุ่มผู้ผลิต

จากการประสานงาน ได้กำหนดการประชุมเพื่อหารือ และดูงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพผ้าไหมแพรวาด้วยเทคโนโลยีนาโน ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เพื่อเกี่ยวกับเทคนิค รูปแบบ และวิธีการถ่ายทอดและรับเทคโนโลยี และดูงานชุมชนผ้าไหมแพรวา 3 จุด ดังนี้

- ชุมชนผ้าไหมบ้านสมเด็จ

- ชุมชนผ้าไหมบ้านดินจี่ อำเภอคำม่วง

- ชุมชนผ้าไหมบ้านโพน

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี