ล็อกอิน

Tag Cloud

กระทู้ล่าสุด

8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
8 ปี 21 สัปดาห์ ก่อน
9 ปี 41 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 9 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 16 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 23 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 36 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 37 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 43 สัปดาห์ ก่อน
10 ปี 44 สัปดาห์ ก่อน

สถิติการใช้งาน

  • Total Visitors: 21158855
  • Unique Visitors:
  • Registered Users: 173
  • Last Registered User: wirote.k@mhesi.go.th
  • Published Nodes: 940
  • Your IP: 44.200.169.3
  • Since: พฤ, 1970-01-01 07:00
หน้าแรก | บล็อก | บล็อก ekapong@mhsri.go.th

จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบหมายให้ มทร.อีสาน กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็น เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี วท. ดำเนินการเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเน้นสินค้าเกษตรและผ้าไหมแพรวา โดยได้ขอความอนุเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการจัดทำบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์มายัง ศวภ.2 จังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มผ้าไหม-ต้องการเน้นเรื่องผ้านาโนที่มีคุณสมบัติ ความนุ่ม สีไม่ตก และผ้าหอม ทั้งนี้ทางคลินิก มทร.อีสาน กาฬสินธุ์ ต้องการทราบเกี่ยวกับการทำผ้านาโนให้มีคุณสมบัติดังกล่าว ประกอบกับเพื่อให้การพัฒนาบรรจุภุณฑ์สามารถสื่อถึงความมีคุณสมบัติเป็นผ้านาโนด้วย โดยผู้รับผิดชอบโครงการฯ (ผช.สุจิตรา สราวิช และคณะ) โดยได้มีความร่วมมือกันระหว่าง คลินิกฯ กาฬสินธุ์ + ศวภ. 2 + สส.สป.วท.+ศูนย์นาโนโดยผู้บริหารของศูนย์ ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. + กลุ่มผู้ผลิต

จากการประสานงาน ได้กำหนดการประชุมเพื่อหารือ และดูงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพผ้าไหมแพรวาด้วยเทคโนโลยีนาโน ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เพื่อเกี่ยวกับเทคนิค รูปแบบ และวิธีการถ่ายทอดและรับเทคโนโลยี และดูงานชุมชนผ้าไหมแพรวา 3 จุด ดังนี้

- ชุมชนผ้าไหมบ้านสมเด็จ

- ชุมชนผ้าไหมบ้านดินจี่ อำเภอคำม่วง

- ชุมชนผ้าไหมบ้านโพน

หน่วยงาน: 
สส.
0
คะแนนของคุณ: ไม่มี